OBSE: Neexistuje žiadny dôkaz o prítomnosti ruských vojsk na Ukrajine!

(MZC/DWN) – OBSE nemá žiadne dôkazy o prítomnosti ruských vojsk na ukrajinskej pôde. Organizácia má teraz  250 pozorovateľov na Ukrajine a plánuje ich počet zvýšiť na 500. 

NATO cielene propagandisticky a koordinovane s vedením Ukrajiny klame európsku verejnosť. V tomto zmysle suverénny postoj premiéra Slovenska Roberta Fica sa ukazuje ako správny a prezieravý.

Roland Bless, hovorca OBSE zo Švajčiarsko, toto vyjadrenie OBSE zopakoval pred dnešné vydanie  Deutsche wirtschafts-nachrichten.de: „OBSE nemá žiadny dôkaz o prítomnosti ruských vojsk na ukrajinskej pôde.“

Za OBSE môžem potvrdiť z našich vlastných vlastných pozorovaní: „Máme vlastnú pozorovateľskú misiu (SMM), monitorujeme ukrajinsko-ruskú hranicu, máme vytypované objekty pozorovania, naše vyhlásenia vychádzajú zo skutočnosti“, dodal Bless 

OBSE je nezávislá organizácia na stranách konfliktu. Pravidelne vypracováva svoje správy zo zistení.  Bless: „SMM  je zastúpená v 10 ukrajinských oblastiach. „

 

Pridaj komentár