Obyvateľ Ukrajiny z Ivano-Frankivska sa diví

Na ukrajinskej sociálnej sieti sme našli rekapituláciu vyše ročného obdobia demokratickej ľudovej majdanovskej Nulandovsky sušienkovej revolúcie. Zdala sa mi veľmi stručná, veľmi lapidárna a veľmi výstižná. Nakoniec posúďte sami

Osprostel som alebo niečo nerozumiem?

Vysvetlite jednoduchému Ukrajincovi z Ivano-Frankivska

  1. Do EÚ nás neprijali, bezvízový režim nedali – a „Majdan“ nie je.
  2. Pri moci boli v minulosti oligarchovia a sú aj dnes – a „Majdan“ nie je.
  3. „Slobodu slova a prejavu“ a dokonca aj pre ukrajinské masovokomunikačné prostriedky zrušili, vládne plná cenzúra! – a „Majdan“ nie je.
  4. Diktatúra vlády sa stala ešte tvrdšou – a „Majdan“ nie je.
  5. Bol prijatý nový zákon o trestnej zodpovednosti za kritiku úradov – a „Majdan“ nie je.
  6. Nezákonné konanie vládny, úradníkov, sudcov, prokurátorov – a „Majdan“ nie je.
  7. Rozohnanie pokojnej demonštrácie násilím (najmä pri NBU) – a „Majdan“ nie je.
  8. Dôchodky, platy, sociálne dávky, prídavky na deti – všetko znížené – a „Majdan“ nie je.
  9. Ceny na potraviny, plyn, elektrinu, bývanie a komunálne služby rýchlo rastú – a „Majdan“ nie je.
  10. Hrivna sa za pol roka zrútila 4-násobne (!!!) – a „Majdan“ nie je.
Ukrajinec zo Zakarpatia pri žobraní

Ukrajinec zo Zakarpatia pri žobraní

A po tom všetkom vy mi chcete povedať, že Euromajdan a uchopenie moci proti „zlodejovi Janyke“ vo februári 2014 nebol organizovaný Spojenými štátmi a bol ľudovým?

A kde je tento národ v súčasnosti, dnes – prosím, povedzte mi?

Kde je Maidan – idioti !!!

Čo – sušienočky nedoručili?!

Pridaj komentár