Od prvého januára Ukrajina prechádza na „orbitu Únie“

Cecilia Malmström, európska komisárka pre obchod v rámci rokovaní na Ukrajine pri príležitosti spustenia DCFTA, zóny voľného obchodu, od 1.januára 2016 povedala, že zmluva nadobudne účinnosť bez ohľadu na námietky Ruska. Podľa nej to Rusko bude musieť akceptovať.

Zmluva bola podpísaná prezidentom Porošenkom 27.6.2014 a odložila sa o rok po trojstranných konzultáciach medzi Úniou, Ukrajinou a Ruskom.

Rusko už predtým oznámilo, že spustenie tejto zmluvy bude z jeho strany znamenať prehodnotenie vzťahov s Ukrajinou, uloženie sankcií na potravinárske produkty a colné zaťaženie ukrajinského vývozu do Ruska

Cecilia Malmström tvrdí, že stále dúfa v možnosť dohody s Ruskom aby neprikročilo k uvedeným opatreniam, avšak ako napísal portál Expert, minister pre hospodársky rozvoj Ruska Alexej Uľjukaev vidí len malú šancu na dohodu.

Ministerstvo hospodárskeho rozvoja a obchodu na Ukrajine odhaduje, že ruské embargo na dovoz ukrajinskej poľnohospodárskej produkcie a potravín zníži ukrajinský vývoz o 140 až 205 miliónov dolárov a zavedenie colných taríf pre ukrajinské výrobky spôsobí ďalší pokles o 167-239 miliónov dolárov.

Zdroj:

3 komentáre

Pridaj komentár