Pád Európy ako následok stupidity politikov.

(MZC/BOC) BOC International Holdings Limited (BOC International) patriaca do skupiny Bank of China má podpísanú dohodu o strategickej spolupráci s Ruskom v Gazprombank v Moskve. Táto dohoda má na pozadí prebiehajúcej obchodnej vojny Ruska so Západom zaujímavé následky.

Podľa dohody budú obe strany spolupracovať v oblastiach, ako je investičné bankovníctvo, kapitálového trhu a obchodovanie s cennými papiermi, štruktúrované a pákového financovania, maklérske služby, správa aktív, priamych investícií a privátneho bankovníctva. BOC International stojí za uvedením prvého ruského podniku na Hongkong burzu UC Rusal. Dohoda hovorí o vstup na burzu cez tretiu spoločnú firmu v Hongkongu.

A teraz perlička, zmluva bola podpísaná 9.12. 2013

Poviete čo to je za správu, čo to znamená? No znamená toľko, že celé sankcie voči Gazprombanke a ďalším ruským finančným ústavom, sú len ekonomickým bojom Západu ako poškodiť ruský bankový sektor a následne aj priemyselné kapacity, ktoré od neprerušeného toku kapitálu závisia.

Je to finančná vojna politickými prostriedkami. Lenže súdruhovia z EÚ to opäť nedomysleli. Keď má niekto za chrbtom Bank of China najväčšiu a najsilnejšiu banku na svete tak ho ťažko možno sankcionovať a keďže aktíva Gazprombanky sú aj aktíva Bank of China na aké protiopatrenia sa môže EÚ tešiť?
……………………………………..

(1) – http://www.boc.cn/en/bocinfo/bi1/201309/t20130926_2503676.html

Príprava

Pokúšal som sa nájsť reakcie Gazprombanky, na ktorú sú uvalené sankcie od júla tohto roku. V prvom rade treba spomenúť, že v okamihu, keď Američania prinútili v apríli Visa a MasterCard odmietnuť poskytovať ruský servis, bolo to vyhlásenie nemilosrdnej finančnej a obchodnej vojny. V nej západné finančné nástroje a opatrenia budú zneužívanie na destabilizáciu a oslabenie ruského finančného systému, ktorý je pri zdroji všetkého – ekonomiky, zbrojenia, politiky a sociálneho zmieru. Západ, resp. USA vedia veľmi dobre, čo robia. Keď podviažu tepny toku finančných operácií, celý ruský organizmus začne chradnúť. Zvlášť je to aktuálne pri ťažobnom priemysle, ktorý je mimoriadne kapitálovo náročný, kde treba investovať priebežne miliardy do prieskumu, prípravy nových nálezísk a následnú ťažbu spolu s dopravou k zákazníkovi. Preto je napríklad bežné, že ak sa zákazník podiela na dodávke suroviny z nového ťažobného poľa, veľká časť platby sa prevádza dopredu.

Táto stratégia by bola zničujúca, keby sa Rusko nepripravilo a keby neexistovali iné zdroje financovanie než len tie západne. Gazprombank okamžite po zneužití kartových spoločnosti na boj proti Rusku, začal sťahovať svoje aktíva uložené na západe. Len v apríli stiahol na svoj devízový účet v Ruskej národnej banke 7 miliárd dolárov. Predpokladám, že do vyhlásenia sankcií proti Gazprombank, okrem operatívnej rezervy, neostalo na západe nič podstatné. Hovorí sa, že podobne postupovali aj ostatné ruské subjekty a únik západného špekulatívneho a investičného kapitálu z Ruska vo výške okolo 200miliárd dolárov bol prečíslený repatriotizáciou ruského kapitálu.

Reakcie

Keď sa vrátim k reakciám ruských finančných inštitúcií, tak dospievam k pozoruhodnému uzáveru. Na to, že by sa malo momentálne Rusko dusiť a doslova umierať je zatiaľ pozoruhodný kľud. Vysvetlenie môže byť práve v linkovanom článku. Prerušenie financovania ruských aktivít, bolo jedným zo základných krokov, ktoré v geopolitickom šachu Rusi očakávali. Preto hľadali už dávno nových partnerov. Bank of China je jedným z nich.

Ak je všetko tak, ako som opísal, zisťujeme, že to, čo vytváralo najsilnejšie puto medzi Európou a Ruskom – t.j. dokonalé prepojenie finančných systémov, organizácií a nástrojov, sme rozbili. Tým sme postavili železnú oponu, ktorá bude mať zničujúce následky – pre nás.

Budúcnosť

Na to, aby sme v budúcnosti dostali suroviny z Ruska, ktoré budeme bezpodmienečne potrebovať, budeme musieť nakupovať buď ruské ruble alebo juany. Hoci obidve meny sú tzv. fiat peniaze, dá sa povedať, že sú kryté obrovským množstvom aktív a nie strachom či bezmedznou dôverou ako je to v prípade eura alebo dolára. Ako také bude zrejme postupne oslabovať euro a tým sa bude dovoz surovín zdražovať. Európska spracovateľská základňa už teraz trpí šialenou reguláciou, zeleným terorizmom Bruselu, hypertrofovaným nereálnym sociálnym systémom. Ďalšia rana v podobe skokového zdraženia vstupov zmenší schopnosť Európy konkurovať vo svete. Bude sa menej nakupovať, menej predávať, HDP klesať a príjmy štátneho európskych krajín začnú pripomínať čísla spred 50 rokov. Je ľahké si domyslieť, čo to spraví so sociálnou situáciou a organizáciou európskych štruktúr vo všeobecnosti.

Tu vidím dva scenáre :

  • úplný rozpad snáh o zjednotenie Európy, opustenie nočnej mory vazalskej politiky národných štátov voči Bruselu či Washingtonu.
  • druhý scenár je fašizácia Európskej Únie, ktorá sa stane korporátnou totalitou s prísne centralizovanou mocou a tvrdými represiami voči odporcom.

Prvý scenár je optimistický. Po krátkom období prekonávania problémov štiepenia, národné vlády si nájdu modus vivendi ako fungovať v kooperácii so svetom v novej situácii. Budú rásť a prosperovať.

Druhá budúcnosť je temná a dlhodobá. Európska Únia je zväzok krajín, ktorých ekonomický potenciál je veľmi vysoký. Ak sa bude spoliehať na know-how a zdroje vytvorené predchádzajúcimi generáciami, bude dochádzať k postupnému trávenie spoločnosti samej sebou. Presne tak ako sa to dialo v Československu po roku 1948. Kým padol socializmus, trvalo to 40 rokov a ostala po ňom zdevastovaná, vnútorne extrémne zadĺžená a demoralizovaná spoločnosť.

Pád európskeho impéria bude dlhý a tragický.

One comment

Pridaj komentár