Plán Ruska na najbližších 10 rokov.

Sergej Glazjev, poradca prezidenta a akademik Ruskej akadémie vied, zverejnil pred rokom veľmi závažnú štúdiu o súčasnej geopolitickej situácii Ruska. V tejto stati sú pomenované pravými menami všetky veci, ktoré do poslednej chvíle neboli zverejnené mimo múru kabinetov. Glazjev najmä podrobne vysvetľuje, aké príčiny vedú USA k snahe rozvrátiť Rusko a predkladá plán, ktorého naplnenie umožní Rusku ochrániť sa pred touto hrozbou. Napriek časovému odstupu sú pozorovania štúdie stále aktuálne a hrozby, ktoré sú v nej obsiahnuté stále pretrvávajú.

Dokonca aj najnovšie udalosti ohľadom americkej politiky na Blízkom Východe, zahájenie útoku na Sýriu a podpora imigrácie do Európy, možno chápať  ako pokračovanie rozsievania chaosu po celom svete. USA nesmie dopustiť konsolidáciu krajín v strategických regiónoch, pretože to ohrozuje jej globálny status. Blízky Východ má v tomto kontexte kľúčovú úlohu, pretože je zdrojom nepokojov, terorizmu a a utečencov pre poškodenie všetkých záujmových oblastí USA – Európu, Rusko, Blízky Východ a v neposlednom rade to zasahuje aj čínske plány a zámery.

[sociallocker][/sociallocker]

Vrelo odporúčam stráviť hodinu alebo dve času a prečítať si pozorne celý článok Sergeja Glazjeva.

Posledné kroky Kremľa dovoľujú predpokladať, že predovšetkým na základe rozpracovania tejto stati bude vypracovaná stratégia rozvoja Ruska v najbližších 10 rokoch.

Krátko naznačím aspoň základné tézy preto, aby som presvedčil tých, ktorí nie sú ochotní stráviť čas pozorným štúdiom pôvodného textu. Prosím, venujte pozornosť okolnosti, že stať budem predkladať v heslách: bez argumentačného kontextu, bez grafov a bez odkazov k iným materiálom. Všetky podrobnosti však môžete nájsť v pôvodnom texte http://worldcrisis.ru/crisis/1584472

Za udalosťami na Ukrajine stojí USA – to je jediná sila, ktorá má prospech z eskalácie konfliktu.

USA dúfajú, že vďaka veľkej vojne v Európe úspešne prejdú prebiehajúcou krízou a tak budú môcť nastúpiť novú dlhú vlnu hospodárskeho rastu.

Existujú tri možné scenáre udalostí v strednodobej perspektíve.

 • Optimistický scenár – riadená a pre všetky krajiny vzájomne výhodná svetová globalizácia – čo je v súčasnej dobe málo pravdepodobné. Americké elity k tomu nie sú pripravené, pretože to bude znamenať stratu ich vedúceho svetového postavenia.
 • Katastrofický scenár – krach anglosaského finančného systému a rozpad sveta na rad do seba uzavretých hospodárskych oblastí – celkom dobre možný scenár. V prípade realizácie takéhoto scenára najsilnejšie bude strádať „zlatá miliarda“ tým, že stratí možnosť využívať zdroje zvyšných šiestich miliárd obyvateľov Zeme.
 • Inerciálny scenár – zachovanie súčasného poriadku vecí na účet požieranie „periférnych“ krajín – a samozrejme predovšetkým v rámci tohto scenára prebiehajú americké akcie na Ukrajine.

Liberálne ideológie teraz vytvára riziká planetárneho merítka.

Koncentrovaný kapitál pracuje vo vlastnom záujme – a tieto záujmy často vyžadujú korisť a zničenie celých národov. Pritom, čo je závažné, liberálna politika škodí aj samotným Spojeným štátom: pravicové kruhy USA konajú často na škodu Ameriky a Američanov.

Stratégia USA v oblasti svetovej dominancie je veľmi prostá: dominujú naraz vo všetkých možných oblastiach, počnúc oblasťou finančnou a vojenskou. Znamená to svojho druhu uzavretý kruh.

Vojenská sila umožňuje Američanom zhromaždiť z celého sveta tzv dolárovú nadvládu – tlačenie dolárov sami sebe, čím devalvujú majetok iných krajín. Získané doláre sú potom často vynakladajú na nákup vedcov z celého sveta a na vývoj nových technológií. Nové technológie Američanom umožňujú posilňovať svoju vojenskú prevahu a spolu s pretláčaním voľného trhu – katastrofálneho pre ostatné krajiny – ešte získavajú nové zdroje.

V súčasnej dobe stratégia globálnej dominancie USA prakticky prestala fungovať.
Krajiny BRICS sú síce menej rozvinuté ako USA, ale majú 10x viac obyvateľov ako USA. Krajiny BRICS nemajú potrebu míňať ohromné sumy na zbrojenie a okrem toho sa nachádzajú vo výhodnej situácii „dobiehajúcich“ a tým pádom môžu nie vyvíjať nové technológie, ale kopírovať ich. Podiel dolára na svetových výdavkoch sa tiež znižuje a čoskoro budú Američania nútení svoje vojenské a vedecké programy obmedziť.

Američania sa snažia dostať von z pasce pre nich známou cestou: rozpútanim globálnej vojny.

Použitím stratégie „riadeného chaosu“ sa Američania snažia zapáliť sériu vojenských konfliktov po celom svete. „Diela“ Američanov sme boli svedkami predovšetkým v severnej Afrike, Iraku, Sýrii a teraz na Ukrajine.

Prvá a druhá svetová vojna spôsobili ohromný odtok mozgov aj kapitálu z bojujúcej Európy do USA. Studená vojna a nasledujúce rozpad socialistického sektora poskytli Spojeným štátom stovky tisíc špecialistov, unikátne technológie, obrovské množstvo zdrojov a viac ako bilión dolárov čistého zisku. Američania profitujú aj zo súčasných konfliktov. Drancovanie múzeí, zabavovania majetkov, vývoz zlatých rezerv, získavania kontroly prírodnými zdrojmi … každá americká vojna je striktne „v pluse“.

Američania vedú vojny predovšetkým nepriamymi metódami – pomocou taktiky podplácanie a klamaniu vládnucich elít.

Spočiatku ustanovia nad miestnymi elitami kontrolu cestou vťahovanie politikov, biznismenov a perspektívnych predstaviteľov mládeže do zvláštnych vzťahov k USA. Potom USA spustía prostredníctvom „cudzích rúk“ boj a tým, že postavia jedných proti druhým, dosahujú požadované ciele. Vojská NATO do diania vstupujú iba vtedy, ak sa týmito metódami nepodarí protivníka oslabiť do tej miery, že sa už nedokáže protiviť.

Západ sa cíti dostatočne silný na to, aby neplnil svoje povinnosti. To je jeho svojrázna vizitka. Tak bol napríklad podvedený Saddám Husajn, ktorému USA spočiatku dovolili napadnúť Kuvajt a ktorého USA potom ukážkovo potrestali. Tak bol oklamaný Janukovič, ktorého presvedčili nepoužívať silu len preto, aby ho potom donútili utiecť. Miloševič, Kaddáfí, … zoznam podvedených predstaviteľov je rozsiahly.

Bezprostredným cieľom Američanov na Ukrajine je odtrhnutie krajiny od Ruska. Avšak podpis asociačnej zmluvy s EÚ bol iba začiatkom rozsiahleho plánu.
Ďalej sa Američania snažia uvaliť proti Rusku rôzne sankcie: aby mohli zabrať pre seba aktíva v USA a aby dramaticky oslabili ekonomiku EÚ a tým ju zbavili možnosti konkurovať USA. V konečnom výsledku Spojené štáty plánujú získať plnú kontrolu nad EÚ i Ruskom a potom túto výhodu využiť v boji s Čínou – pričom Rusko chápu ako spurnú kolóniu a plánujú ju potrestať, zničiť ho a rozkúskovať do niekoľko súperiacich krajín. Dôležité je, že vo vojne, ktorú USA vedú na Ukrajine, nič nestrácajú. Sú na inom kontinente a z vojny získavajú len plusy.

Je možné odvrátiť globálnu vojnu v Európe? Áno, je to možné. K tomu je však potrebné zbaviť ukrajinských nacistov podpory zo strany USA.

Finančná pyramída amerického dlhu sa teraz drží z posledných síl a hrozí, že sa kedykoľvek zrúti. Ak hlavní veritelia USA hodia na trh dolárové rezervy a štátne dlhopisy, dolár padne. Pritom straty Ruska, Európy a Číny budú oveľa menšie ako z prípadnej svetovej vojny, ktorú Američania práve rozbiehajú. Ostatné oblasti vplyvu – zničenie proamerických mediálnych monopolov v Európe. Ak médiá v Európe budú podávať dva rôzne pohľady na aktuálne dianie, budú európski politici nútení konať nie v záujme USA, ale v záujme svojich krajín. Po zrútení dolárovej pyramídy nebudú môcť Američania financovať svoje vojenské základne v Nemecku a Japonsku a tieto krajiny, ktoré boli počas druhej svetovej vojny porazené, sa tak budú môcť vymaniť z moci Ameriky.

Počas posledných rokov Američania utrpeli niekoľko citeľných porážok.
Južné Osetsko, Sýria, Krym, … v týchto oblastiach Američania narazili na odpor a boli nútení ustúpiť. Ešte pár takých porážok a stratia vieru vo svoju neporaziteľnosť. Americkí oligarchovia nebudú riskovať, pokiaľ si nebudú istí, že vojna neprekročí na teritórium Ameriky.

Súčasná vojna v Donbase má dôležitý historický význam. Ak sa národnej domobrane podarí odraziť útok  junty, bude to znamenať kolaps obrazu USA ako neporaziteľnej superveľmoci. Američania to veľmi dobre pochopili, a tak použijú všetky možnosti na zapojenie Ruska do vojny s ukrajinskou armádou alebo zničenie východoukrajinského odporu. Rusko musí dať jasne najavo, že ak na Ukrajinu vstúpia vojská NATO, Rusko to bude chápať ako vyhlásenie vojny so všetkými vyplývajúcimi dôsledkami pre Spojené štáty a Európsku úniu.

Je potrebné vytvoriť svetovú protivojnovú koalíciu, ktorá sa môže postaviť americkej agresii.

Táto koalícia musí predložiť program ku stabilizácii globálnej ekonomiky a inštaláciu spravodlivého svetového poriadku, ktorý bude brať do úvahy záujmy všetkých krajín. Protivojnová koalície musí byť dostatočne pevná, aby vydržala odpor USA a G7, ktoré budú do konca bojovať za svoje právo vykrádať zdroje z iných oblastí našej planéty. Paradigma udržateľného rozvoja odmieta konfrontáciu a súťaženie ako motorov ekonomického rastu; skôr než investície do vojny predpokladá investície do vedy, medicíny a vzdelávania.

Americkí stratégovia teraz vsádzajú na zrútenie Ruska zvnútra stimulovaním vnútorných sociálnych a etnických konfliktov.

Najmä o tom svedčí vymenovanie neslávneho Johna Tefft za veľvyslanca.

Protivojnová koalície, o ktorej vytvorenie sa snaží Rusko na základe BRICS, by mala začať tým, že vytvorí univerzálny platobný systém, vybuduje ekvivalent západného bankového systému SWIFT a vytvoria si vlastné ratingové agentúry.
Vedúcej úlohy v koalícii sa bude musieť ujať Rusko, pretože iba ono má k tomu potrebnú vojenskú silu a autoritu. Okrem toho práve na Rusko je teraz vedený hlavný nápor Američanov.

Ekonomika Ruska musí byť zaštítená svetovým finančným trhom.

Predovšetkým musíme urobiť toto:

 • prístup k ťažbe nerastných surovín a k ďalším strategickým priemyseln?m odvetví by mali mať iba ruskej spoločnosti;
 • koneční vlastníci chrbticových podnikov musia svoj majetok zaregistrovať v Rusku;
 • off-shore spoločnosti majú platiť dane v plnej výške;
 • kanály nezákonného a polozákonného vývozu peňazí za hranice musia byť uzavreté;
 • musia byť zavedené dane na finančné špekulácie a vývoz kapitálu;
 • dolárové rezervy musia byť prevedené na zlato a meny spriatelených krajín;
 • export uhľovodíkov, kovov a ďalších produktov by sa mal vykonávať v rubľoch;
 • štátne korporácie by si mali prestať požičiavať v zahraničí;

Svet teraz prechádza na novú technologickú bázu.

Rusko musí urobiť technologický prielom – inak sa naša ekonomika na dobu 20 – 30 rokov uzamkne v pasci dobiehania rozvoja a surovinovej špecializácie. K tomu by mali byť vytvorené podmienky pre rozvoj technológií. Obzvlášť dôležité je pri tom mať vnútorné mechanizmy na vytvorenie dlhodobého lacného úveru – čo je teraz značná časť problémov ruskej ekonomiky, ktoré sú spôsobené chronickým nedostatkom peňazí.

Je nutné konsolidovať spoločnosť.

K tomu je potrebné výrazne znížiť sociálne nerovnosti, zvýšiť životné minimá tak, aby zodpovedala realite, a zadať progresívnu daň z príjmu fyzických osôb. Okrem toho by sa mali zvýšiť výdavky na vzdelanie a ochranu zdravia. Tiež je nutné obnoviť inštitút konfiškácie majetku a posilniť kontrolu nad úradníkmi zo strany občianskej spoločnosti

Autor:
Stiahnute z internetu…
http://worldcrisis.ru/crisis/1584472

13 komentárov

 • Medzicas je super. Len prosim robte nieco s templatom webu. Preco je tento clanok siroky na celu obrazovku?

 • Jana Ludvigova

  Aj na tunajsich komentoch vidiet vzorku selektivne slepych ludi.

 • Pingback: Anonymous Slovensko UK &raquo Plán Ruska na najbližších 10 rokov.

 • Na tieto plány dominancie nejakého sekundárneho zoskupenia (BRICS) nemá tupé, postfeudálne, nerozvinuté, ale nadržané, urazené a zbraňami harašiace Rusko do svojím trpasličím zmrdom sediacim v Kremli, našťastie ani ekonomickú a ani vojenskú silu. Preto môžem Glazjevov kompilát považovať za dielko napísané na objednávku a zaplatené Kremlom. Ako také ho možno s úspechom odignorovať.

  • Mylite si zameranie BRICS. Tu totiz nejde o vytvorenie dominancie, ale o alternativu voci Americanmi ovladanych financnym instituciam. AIIB, Banka BRICS, autonomna paralela SWIFTu, swapy medzi jednotlivymi krajinami obchadzajuce dolar, narodne kartove centra apod. su vsetko nastroje, ktore umensuju vyznam zapadnych institucii a dolara ako jedinej zmysluplnej meny.
   Amerika moze financovat svoju spotrebu, ale aj zbrojenie a vojensku pritomnost vo svete len vtedy, ked dolar ostane vylucnou globalnou obchodnou, trasnakcnou a rezervnou menou. Akonahle zacne co i len ciastocny ustup od dolara, ktory je fakticky kryty iba doverou, ze Amerika dokaze vzdy presadzit svoj zaujem, zacnu problemy. USA svoj vojensky rozpocet totiz nemina v prvom rade na nakup a vyvoj zbrani, ale na obycajnu reziu aby zabezpecili vojensku pritomnost po svete. Ak bude musiet redukovat rozpocet, odnesu si to zahranicne zakladne. Amerika strati schopnost presadzovat svoj zaujem po celom svete, co bude znamenat dalsiu stratu dovery a dalsi ustup od dolara. Neznamena to samozrejme krach USA. Na to je Amerika dostatocne silna a invencna, nakoniec aj vacsina dlhu USA je v rukach americkych institucii, takze ani sucasna vyska nie je katastrofou. Bude sa vsak musiet zmierit s multilateralnym svetom a akceptovat daleko vyssi vyznam Ciny a Ruska. Cinsky renminbi sa internacionalizuje, v blizkej buducnosti sa stane sucastou kosa SDR IMF, cim sa umozni jeho pouzitie ako globalnej meny. Samozrejme na ukor dolara… V tejto uvahe bude zaujimave, ako sa zachova Cina, ktora v rezervach vlastni 2 biliony dolarovych dlhopisov a postupny ustup dolara bude zmensovat aj hodnotu cinskych aktiv. Uvahy o destabilizacii americkej meny vrhnutim dlhopisov na trh su podla mna len nerealnym teoretickym cvicenim, ale rozhodne budem zvedavy na prebiehajuce zmeny

  • Komunisti zacinaju znovu

  • Gibi Gibsonx

   o čom píšeš?….nehľadiac na silno tendečné grcanie na Slovanskú Rus ( čiže aj na svoje korene, ak niesi nejaký Mongol) Ruská vojenská prevaha vo VŠETKÝCH ohľadoch je markantná a Amerikou nedosiahnutľná……jeden Tsar, nieje New York, dva Tsary, nie je ani Washington…….tri Tsary….nieje AMERIKA !……….Boh ochraňuj tento Svet pred Americkým pocitom nadradenosti a nezničiteľnosti.

 • To to je klasicka propaganda fašistického ruska. Poštvat nas proti sebe.

  • Co keby ste si precitali klasiku od Zbygnieva Brzezinskeho „Velka sachovnica“, alebo nejake Friedmanove knihy? Obavam sa, ze Glazjev len opisuje to co sami Americania hovoria uz dvadsat rokov sami

  • A vobec Martin, si Ty vobec gramotnym clovekom , alebo si slepy a hluchy ? Vies ono nestaci len vediet pocitat , ale matematike treba aj rozumiet a to sa tyka aj zivota nestaci len citat a cumiet do krabice, co Ti nastrudovani novinari pisu a reporteri vykladaju , ale treba tomu aj rozumiet, vsetko suvisi so vsetkym a ked nesuvisi to znamena, ze aj Ty klames ludi okolo seba.

  • Rusko je jedina hrozba pre svet. (hlavne Europsky) Komunistom sa nikdy nechcelo pracovat. Ruska globalizacia? Haha! Komunizmus uz raz padol.
   Jedinny system ktory pracuje je kapitalizmus. Vsetci su si rovny na zaciatku, ale nie na konci. To zalezi na schopnostiach jednotlivca.
   Komunizmus je opakom, vsetci sme so rovny na konci. Nezalezi kto kolko pracuje

   • Mate pravdu, ze komunizmus padol. Keby ste sa vsak pozreli blizsie na Rusko a jeho ekonomiku, dozvedeli by ste sa, ze je zrejme kapitalistickejsie nez my. Prave bruselska forma kontroly regulacii a centralizacie, posilnovanie vplyvu korporacii a monopolov sa od realneho kapitalizmu vzdaluje stale viac. Alebo Vam vyhovuje socializacia strat a privatizacia ziskov, ako sa to zaviedlo u nas v poslednych rokoch, tiez suhlasite s heslom „Too big to fail“? Rusko nema svetovladne ambicie, nema ideologiu, ktora by ho viedla k snahe ziskat pod kontrolu cely svet. Zo strany USA, ako globalneho hegemona, to je vsak smutnou pravdou. Americania musia dostat Rusko pod kontrolu, pretoze jeho nezavislost ohrozuje americku vladu v ich Imperiu. V skutocnosti je Rusko pod atakom vlastne uz od cias rozpadu ZSSR…
    http://medzicas.sk/perspektivy-ukrajinskej-krizy-vo-svetle-minulosti/

   • Kde máš teraz v Rusku komunistov? Aká hrozba? Kde si čítal, v mainstreame?

Pridaj komentár