Podpora imigrácie je pre mnohých celoživotný biznis – výnosnejší než zločin…

Doteraz som sa nevenoval faktu, ktorý nie je príliš očividný, ale pri nazretí pod povrch systému začína byť stále jasnejšie, že masová imigrácia môže byť neuveriteľne výnosným zdrojom živobytia pre určité skupiny ľudí

Už na samotnom počiatku pri organizácii prevozu ľudí ide o kšeft. Utečenci platia za právo nastúpiť na palubu lode (samozrejme nikde nie je napísané, že aj vystúpia) tisícky EUR. Ceny sa líšia od úrovne služieb. Najnižšie ceny sú len za samotný prevoz, ktorý začína na cenách okolo 1500 EUR na krátkej trase medzi Tureckom a Gréckom, vybavenie falošným pasom a doprava do konečného teritória stojí podstatne viac.

V zahraničnej tlači sa objavili pochybnosti, či by bez podpory úplatných úradníkov a kriminálneho podhubia v južných štátoch Európy bol takýto rozsah obchodu možný, doteraz však neboli odhalené nejaké dôkazy. Naznačuje to však aj prax v Líbyi, kde sa pašovanie ľudí môže diať len vtedy, keď pašeráci platia ľuďom pri moci – v tomto prípade teroristickej organizácii ISIS, ktorej odovzdávajú polovicu zisku.

Pri analýze sme pokročili do fázy, keď už ľudia pristávajú na breh Európskej Únie. Kto sú to? V prvom rade sú to ľudia, ktorí pri prvom kontakte s Európou porušili zákon. Všetci do jedného svojim ilegálnym vstupom deklarovali, že pohŕdajú pravidlami a normami, podľa ktorých sa riadi, alebo chce riadiť 500 miliónov ľudí. Je neuveriteľne zvláštne, že tento jednoduchý fakt všetci nonšalantne prehliadajú a týchto podľa definície zločincov nielenže podporujú, ale z médií a z rôznych strán sa dozvedáme, že sa máme o nich aj starať, podporovať ich a v mnohých prípadoch ich aj platiť až do smrti – čo v prípade dvadsaťročného mladíka je záväzok na 60rokov…

Migranti sedia v rade vo francúzskom prístavnom meste Calais a mnohí z nich sú  pripravení vycestovať do Británie. Nová štúdia zistila, že ne európski imigranti prichádzajúci do Británie stáli od roku 1995 krajinu 120 miliárd libier (166 miliárd EUR)

Migranti sedia v rade vo francúzskom prístavnom meste Calais a mnohí z nich sú pripravení vycestovať do Británie.
Nová štúdia zistila, že ne európski imigranti prichádzajúci do Británie stáli od roku 1995 krajinu 120 miliárd libier (166 miliárd EUR)

Mám rád Anglicko, páčilo by sa mi vlastniť pas Spojeného kráľovstva, ale nežil som v krajine tak dlho, aby som mohol požiadať o občianstvo. Nakoniec, človek z Európy vie, že sa musí starať o seba sám, nespoliehajúc sa na štedrý sociálny systém a tak som putoval za inou príležitosťou. Rovnaká situácia nehrozí človeku, čo požiada o azyl. Nemusí sa starať o nič, všetko dostane na náklady daňových poplatníkov Únie a keď dostane vytúžený azyl môže vegetovať naďalej. Samozrejme, že v celom procese sa o neho stará mnoho ľudí – a rôznych organizácií.

Tu je vlastne pes zakopaný. Tomio Okamura Martin Ambros z Česka si dal námahu a zistil, koľko organizácií a hlavne za koľko vlastne z tohto biznisu ťaží už v tomto momente, keď príliv azylantov do Česka nezačal. Vyšlo mu ohromujúce číslo – viac ako 20 miliónov EUR (pri kurze EUR 1 = 27.279 CZK, celková suma 555 550 769,57 CZK). Môžeme sa sporiť o jednotlivé položky a celkovú sumu, faktom je, že už v tomto momente ide o zdroj príjmov stoviek, možno tisícok ľudí, zaštítených „morálnou autoritou“ a vyjadrujúcich sa v médiách ako mienkotvorné osobnosti. Dozvedáme sa, že v mene vyšších morálnych princípov, abstraktného humanizmu a nejakých neurčitých európskych hodnôt, musíme všetkých azylantov – rozumej zločincov – prijať, zaopatriť, starať sa o nich a živiť.

Paradoxom je, že napriek úplnej absurdnosti situácie, v momente, keď sa tento proces spustí, títo ľudia, profitujúci z azylového sektora získajú okrem mnohonásobne zväčšeného balíka peňazí aj ďaleko viac moci a vplyvu. V ostro ironickom článku na portáli D-Fens je veľmi názorne popísané, čo sa stane, keď skutočne  začnú na naše územie doteraz neobdarené požehnaním imigrácie prúdiť desaťťtisíce ľudí. Naraz sa všetci darmožráči, ktorí vyštudovali úplne zbytočné neužitočné odbory a dnes dehonestujúco dokladajúci tovar v Tescu stanú „užitočnými“, pretože sa bude treba inkluzívne starať, socializovať, aklimatizovať, vysvetľovať, bojovať proti „nenávisti“ atď

„Desiatky a stovky mierne zhulených dredatých pravdoláskarov nájdu konečne uplatnenie, zdráham sa napísať pracovné uplatnenie, vrátane sústavne vysmievaných a na pracovnom trhu neuplatniteľných expertov na kultúrnu antropológiu, sociálnu ekológiu a ďalšie odbory, ktoré sú megadôležité natoľko, že si ich význam spoločnosť ešte nezvládla uvedomiť. Teraz sme v takom hlúpom medziobdobí, keď to ešte každý úplne nechápe, ale zhruba od soboty 20.6.2015 sa rozbehne kampaň „chceme ešte viac utečencov“, pretože toto bude pravdoláskový biznis storočia.“

O tomto to je, najväčší a najzapálenejší obhajcovia neobhajujú právo azylantov na lepší život. Je to právo obhajcov azylantov do smrti sa prisať na štátny rozpočet a ak pánboh dá, najlepšie ako nejaký minister, alebo aspoň štátny úradník s pečiatkou.

K čomu to vedie, môžeme už dnes vidieť v západných krajinách, keď všemocní úradníci vytvorili prostredie, ktoré je síce výhodné pre azylantov a ich obhajcov, ale maximálne nevýhodné pre pôvodných obyvateľov, o ktorých sa mal štát v prvom rade starať. Ľudia sú doslova vyhadzovaní na ulicu, zvyšuje sa kriminalita a sociálne systémy, na ktoré sa skladali celé generácie pôvodných Európanov kolabujú aj pod náporom ničím neprispievajúcich imigrantov.

Záver

Záver je jednoduchý, nedovoľme zločincov vstúpiť k nám a nedovoľme ich podporu.

Ak chce niekto požiadať o azyl na Slovensku, nech sa páči, v Maroku, Turecku či Tunisku, môže požiadať na našich zastupiteľstvách a pokiaľ ich žiadosť bude posúdená kladne z rôznych hladísk ako je skutočná núdza, bezpečnostné hladisko, rizika terorizmu, chorôb, možnosti a potreby Slovenska, nemám problém akceptovať a privítať nového spoluobčana.

Bohužiaľ, dnes sa nedá povedať: „zločincov nech si nechajú tí, ktorí to dopustili.“ Vstup do Schengenského priestoru dnes znamená voľný lístok všetkými smermi. Ako občan však môžem žiadať vládu, aby zvážila riziko, ktoré tu hrozí a využila ustanovenie Schengenu o sprísnenie ostrahy hraníc v prípade núdze. Okrem toho už samotná definícia ilegála ako človeka dopúšťajúceho sa porušenia zákona dáva možnosť sprísniť pravidlá poskytovania azylu aj našej vláde a ľudí, ktorých zachytíme na našom území treba čo najrýchlejšie vracať do miesta ich pôvodu.

Nakoniec dostaneme od Únie 6000 eur na každého azylanta. Na letenku je to peňazí viac ako dosť…  

[sociallocker][/sociallocker]

Zdroj:

10 komentárov

Pridaj komentár