Povinné udeľovanie azylu podľa kvót narúša princíp štátnej suverenity

Pozrite si diskusiu Bernarda Priecela, riaditeľ Migračného úradu MV SR a Dušan Župka z Úradu OSN pre koordináciu humanitárnej pomoci v televízii TA3. Diskusia je diametrálne odlišná od tónu, ktorým nás masírovali celé týždne tzv. mienkotvorné médiá. Nakoniec posúďte sami v druhej časti priloženého videa v čase od 1:15:00.

Pobytový tábor: Utečenci ho môžu kedykoľvek opustiť. Stačí im priepustka. Autor: Martin Domok, PLus 7 dní

Pobytový tábor: Utečenci ho môžu kedykoľvek opustiť. Stačí im priepustka.
Autor: Martin Domok, Plus 7 dní

Stručne – nemáme na to, nevieme tu uplatniť viac azylantov ako ich máme dnes. Náš azylový systém má v súčasnosti voľných len 400 miest. Naviac máme nízku životnú úroveň, takže „žiadatelia o azyl“ od nás odchádzajú, pričom Únia (rozumej bohaté krajiny) od očakáva, že si tu podľa pridelenej kvóty 1,96% necháme pár desiatok tisíc. Implicitne totiž podľa vyjadrenia diskutérov pri pridelenej kvóte a doslova desiatkach miliónov ľudí v pohybe následkom vojnových konfliktov môžeme očakávať milióny ľudí ročne, čo by znamenalo príchod násobkov 20 tisíc pri každom milióne na hraniciach Únie. Opakujem ešte raz –Ročne.

Zaujímavou poznámkou bolo (bez konkrétneho obvinenia), že „niektoré“ krajiny dostali stovky miliónov európskych peňazí na vytvorenie azylového systému, ktorý síce podľa deklarácii funguje na jedničku ale realita je iná. Pluska uvádza: „Pokiaľ viem, za tie peniaze vybudovali jediný tábor pre dvesto ľudí. My sme v rokoch 2001 – 2004 mali na jedenásťtisíc migrantov osem táborov.

Pre migrantov (nie utečencov) platí princíp štátnej suverenity, kde je prvoradý záujem štátu a našich vlastných občanov. Podľa účastníkov diskusie je väčšina práve takýchto. Ak sa nám teda Únia bude snažiť nanútiť takýto počet ľudí, ktorí ilegálne prekročili hranice Schengenu, popiera tým princíp suverenity Slovenska. Aj keď som si viac-menej istý, že slovenská vláda popretie princípu samostatnosti  bez problémov akceptuje, som si rovnako istý, že niektoré štáty nie. A to bude znamenať koniec Únie.

[sociallocker][/sociallocker]

Poznámka :

Pobyt cudzincov na našom území sa riadi podľa Predpisu 404/2011 Z.z. „Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zdroj :

2 komentáre

Pridaj komentár