Predžalobná výzva pre RTVS

Rozhlas a televízia Slovenska

Riaditeľ Václav Mika

Mlynská dolina

845 45 Bratislava

 

Výzva na okamžité ospravedlnenie za úmyselné šírenie nepravdivých informácii.

RTVS800px-Stvtower

foto: Wikipedia

V dole uvedených reláciách RTVS:

19.07.2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00;

20.07.2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00;

19.07.2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00;

20.07.2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00;

21.07.2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Správy; 06:00 a Rádiožurnál 07:00;

odznela informácia z Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, že „Štefan Harabin si svojvoľne v rokoch 2009 a 2010 udelil mimoriadne odmeny v celkovej sume 113 000 EUR“.

Z takto šírenej difamujúcej správy sa podával záver o absolútnej nemožnosti Štefana Harabina vykonávať funkciu sudcu, hoci pre taký záver nie sú dane žiadne indície.

Preto Vás vyzývam, aby ste do 31. júla 2016 ­ dokedy máte čas, aby ste „našli rozhodnutie Harabina o samopridelení mimoriadnych odmien Harabinovi“, ­ minimálne v dvoch po sebe idúcich Správach RTVS Televíznej stanice STV 1 a Rádiožurnáloch Slovenského rozhlasu uverejnili

ospravedlnenie,

že uvedená informácia bola nepravdivá, za čo sa sudcovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Štefanovi Harabinovi a širokej verejnosti hlboko ospravedlňujete.

Je skutočne zarážajúce, že od istého času (nástupu pána Václava Miku) sa RTVS správa ako najprimitívnejší bulvár ­ viď moja kauza voči Papšovej a RTVS, kde som už vysúdil sumu EUR, voči ktorej výške som sa však odvolal ­ za čo RTVS na čele s Václavom Mikom platí množstvo finančných satisfakcií poškodeným občanom a v súčasnosti žiada zvýšenie koncesionárskych poplatkov pre svoju „difamujúcu činnosť“.

Ak do 31. júla 2016 nebude tejto výzve vyhovené, ste uzrozumený o tom, že podávam žalobu na ochranu osobnosti s tým, že budem žiadať aj primerané finančné zadosťučinenie, ktoré bude mať nielen kompenzačnú, ale aj funkciu sankčnú, pretože v demokratickom a právnom štáte nie je dovolené, aby ničím nepodložené informácie sa podávali ako pravdivé fakty a tým sa dehonestovali hoci aj verejné činné osoby.

Nepodložené a nepravdivé obvinenie nikde na svete, teda ani u nás, nezakladá príspevok na formovanie verejného názoru, ktorý by bol hodný ochrany demokratického a právneho štátu.

Dúfam, že si to ešte uvedomíte a že sa z nesprávnej cesty vrátite späť.

Bratislava, 22. júla 2016

Štefan Harabin

(zdroj)

Komentár.

Nie je možné s výzvou nesúhlasiť. Keby rovnaký postup zvolil podal každý ideosprávami dotknutý v tejto republike, tak pri spravodlivom súdnictve, sa RTVS nedoplatí.

Miesto zvyšovania koncesionárskych poplatkov je z pohľadu občana skôr na mieste kompletná výmena vedenia RTVS, rovnako ako výmena „eurohodnotového“ ministra Maďariča. Aj on zodpovedá za súčasný stav RTVS.

8 komentárov

  • Ono sa zatiaľ nevie, či išlo o odmeny alebo o príplatky, alebo o čosi tretie, ale každý mudroň to komentuje. Prima, už to horšie byť nemôže.

  • Tetka Bielická Cigereje

    Presstitúti RTVS, šíriaci správy trčiace zo zadku americkým hrdlorezom a únijným povaľačom mi lezú poriadne na nervy a lepšie by bolo keby začali robiť niečo úplne iného, napríklad by mohli v areái Slovesnkého rozhlasu natierať trávu na zeleno!!!

  • Držím Harabinovi palce, pretože to čo spáchali médiá minulý týždeň voči jeho osobe je absolútne neakceptovateľné. Doslova mediálny atentát. To spadnuté tienidlo od lampy bolo asi toho predzvesťou. Zverejnenie jeho výplatnej pásky.. Čo si to vlastne títo ľudia dovoľujú? Nejaká juristútka nepodá trestné oznámenie, pretože vie, že všetko bolo v súlade so zákonom, ale bude prevolávať k etike a kydať špinu v médiách. Dokedy ešte budeme toto tolerovať? Je najvyšší čas nakopať túto zberbu do riti.

  • pokial budu zalovat instituciu, tak sa zmeny nedočkáme, lebo to zaplatia z nasich poplatkov.
    třeba zazalovat konkretnych ludi, redaktora, šéfredaktora, veduceho, riaditela.

  • Harabin získava na popularite cez alternatívne médiá (iné médiá mu priestor neposkytujú) a tak sorošova banda na čele so Švecovou, Kaliňákom a ďalšími zavelili do útoku.

Pridaj komentár