Raráškov zoznam západných agentov.

Slovenská politicko, kultúrno spoločenská scéna čaká už len na novodobého Jaroslava Haška, ktorý by udalostí posledných dní, mesiacov a rokov pretavil do románu o novodobom Jozefovi Švejkovi.

Ak taký román vznikne, iste v ňom nebude chýbať postava mimovládneho aktivistu Juraja Smatanu. Juraj Smatana sa okrem iného zviditeľnil kampaňou, v ktorej spísal zoznam webov, ktoré šíria Putinove reči a preto by ich nemal nik čítať. Spomínané weby spomínajú vďačne na tohto učiteľa dejepisu, pretože sa im vďaka tejto kampani výrazne zvýšila čitateľská obec.

Niektoré vystúpenia spomínaného učiteľa vyvolali záujem verejnosti spojený s pobavením, iné boli čistý prepadák, napríklad  Večera s Havranom diváka skôr uspala než pobavila. Mňa napríklad doviedla do filozofického stavu, keď som začal hlboko rozjímať o koncesionárskom poplatku.

Zaujímavá je metodika, ktorou Juraj Smatana pristupoval k identifikácii „ruských špiónov„. Vznikli nové či staronové pojmy „ruský agent“, „užitočný idiot Putina“ a „ruský troll“.

Netrvalo dlho, a Juraj Smatana našiel svojho nasledovníka, ktorý v jeho počínaní videl svetlý vzor. Keďže agenti východu už boli spracovaní, obrátil Slavomír Rarášek svoju pozornosť  na pole zatiaľ neorané, na agentov západu. Pritom ale úzkostlivo dbá na dodržiavanie metodiky ktorú vymyslel Juraj Smatana, a neraz príkladne cituje svoj vzor.

Zjavne by šlo o úsmevnú recesiu, keby nevyvolala pozdvihnutie na druhej strane. Niektoré vyjadrenia na zozname sú naozaj úsmevné, napríklad na formulácii „kariérny riťolez“ som sa s chuti zasmial aj keď dotyčnému členovi vlády to naozaj nemusí byť príjemné, už vôbec nie ako politikovi.

Raráškov zoznam bol na základe podnetu Facebookom blokovaný a sociálna sieť urobila opatrenia, aby sa po nej nešíril. Napriek tomu jeho vzor na stránke Juraja Smatanu na Facebooku  v pohode vegetuje niekoľko mesiacov. Raráškov zoznam sa následne presťahoval na blog umiestnený na serveri Pravdy, kde vydržal až 19 minút do zrušenia blogu.

Prečo ale tá rekcia, ten pokus o cenzúru, ktorý v dnešnej dobe internetu nemôže byť úspešný? Nebude to na Facebooku, bude napríklad  v vKontakte (VK) a tam to naozaj nik rušiť nebude.

Navyše tak ako si mnohí pokladajú byť za česť na zozname putinovcov, tak isto by si členovia Raráškovho zoznamu mohli pokladať za česť byť na zozname prozápadných aktivistov, možno to aj tak väčšina berie. Ale nie všetci.

Zrejme poniektorí našli v tejto recesii zameranej na aktivity Juraja Smatanu ohrozenie. Mená sa nachádzajú na jednom riadku spolu s mimovládkami, kde pôsobia. Na tom by nebolo nič zlé, keby slovo mimovládka nebolo dnes na Slovensku už miestami  nadávkou. Hlavne vďaka všeobecnému postoju mimovládiek k problematickému spolunažívaniu pracujúcej majority s našimi asociálnymi spoluobčanmi, tu za všetky prípady spomeniem Oskara Dobrovodského. Ale sú aj iné príčiny prečo mimovládky v nemilosti : mudrlantstvo, nepekné sa vyjadrovanie o Ježišovi Kristovi, rozkrádanie grantov, ba aj obyčajná ľudská hlúposť u poniektorých mimovládnych aktivistov…

Aktivisti mimovládiek sa však netaja tým, že sú tej či onej mimovládke. To sa ani utajiť nedá,  kde je potom problém s Raráškom?

Asi v tomto, doteraz mnohí z nich mohli komfortne fungovať podľa vlastného výberu raz v režime mimovládneho aktivistu, hlavne keď sa grantíky rozdávali, inokedy v režime analytika, nezávislého odborníka bez akýchkoľvek väzieb. Prepojenie na  konkrétnu mimovládku v druhom  prípade nebolo nutné a ani vhodné spomínať. Práve pre všeobecne nízky rating sektoru mimovládiek medzi pospolitým ľudom slovenským.

Zoznam pravdepodobne pôvodne myslený ako recesia vo svojom dôsledku napríklad znamená, že už sa na Večeri u Havrana nestretnú nezávislí odborníci x, y, z ale zástupcovia mimovládiek 1, 2, 3., alebo v rámci havranovsky ponímanej plurality názorov aj 1,1,1.  A načo potom „grantovať“ mimovládneho človeka, ktorého slovo nemá v spoločnosti váhu, hoc aj vďaka čestnému miestu na zozname Raráškovom? Človeka ktorý síce ovplyvní verejnú mienku, ale ako prúdový motor – vždy opačným smerom, než vysiela energiu.

Tam je asi jadro problému. Len na to mal myslieť pán Juraj Smatana v čase, keď svoj zoznam tvoril. Bolo len otázkou času, kedy ho niekto sparoduje a to presne v tom štýle , ako to spravil Slavomír Rarášek. A zdá sa, že pre niektorých aktivistov nie je tá paródia úsmevná a to úplne z logických príčin.

Lenže zase sa im po x-tý krát aktivistická „jasánkovčina“ nevyplatila. Nenechali situáciu úsmevne vyšumieť do zabudnutia. Veď kto by si na zoznam Slavomíra Raráška spomenul o týždeň?

Snahou o cenzúru, blokovanie Slavomíra Raráška na sieti zaujalo aj tú časť  verejnosti, ktorá by si Raráškov zoznam buď vôbec nevšimla alebo sa ponad neho preniesla s úsmevom, bez hlbšieho študovania mien a k nim prislúchajúcich názvov mimovládnych organizácií. Podobne ako zoznam Juraja Smatanu zvýšil návštevnosť alternatívnych médií, blokovanie zoznamu Slavomíra Raráška zvýši záujem o hľadanie spojitostí medzi tvárami na obrazovke a mimovládnymi organizáciami. A to aj v čase, keď si na Slavomíra Raráška už nik nespomenie. Podrobnejšie info  o zozname Slavomíra Raráška priniesli Hlavné správy.

Pridaj komentár