Shiller P/E Ratio – varovanie nositeľa Nobelovej ceny

Profesor Yale, nositeľ Nobelovej ceny Robert Shiller z roku 2013 upozornil už pred niekoľkými rokmi na nedostatky P/E ratio ako nástroja na predpovedanie recesií. V poslednom čase často upozorňuje na hrozbu náhleho prepadu burzových indexov. Tento príspevok nebude o jeho chmúrnych predpovediach, ale o tomto nástroji a kde sa hodnoty Shiller P/E ratio nachádzajú.

Klasické P/E ratio

Slovo ratio je po slovensky pomer, v tomto prípade pomer medzi cenou akcie (akcií) – Price a výnosmi na akciu – Earnings per share. Napríklad aktuálna cena akcie je  $43 za akciu a dividendy za posledných 12 mesiacov boli 1,95 USD. P/E ratio akcie je 22.05 ($43/$1.95).

Na čo slúži pomer P/E ratio pri akciách? Na rýchle porovnanie výnosov akcie s inými investičnými príležitosťami. Pri vkladoch na účtoch máme mierou výnosnosti úrokovú mieru. Napríklad 3% p.a. znamená, že na účte máme výnos za rok 3% z toho čo sme tam vložili. Pri akciách si kupujeme akcie za cenu, ktorá je aktuálna na trhu a jediná informácia o výnosoch je prehľad dividend za uplynulé obdobie. EPS/P v percentách (obrátená hodnota P/E ratio) bude teda ekvivalentom  výnosu na účtoch v banke. Rozdiel medzi tými dvomi investíciami je samozrejme v riziku. Kým bankové vklady sú poistené a existujú ďalšie kontrolné a ochranné mechanizmy, výnosy akcií poistené nie sú a ich hodnota kolíše. Preto u akcií budeme očakávať vyššie výnosy napríklad 7% (P/E ratio = 1/7% = 14,28)v prípade blue chips – top 30 US firiem, tak v prípade malých firiem budeme očakávať 15% (P/E ratio= 1/15%= 6,66).

Veľmi dôležité je použitie P/E ako ukazovateľa budúcej ceny akcie. Ak je P/E nízke, znamená to, že síce akciová spoločnosť mala v ostatných 12 mesiacoch dobré výnosy, ale jej výhliadky do budúcnosti sú zlé. Vysoké hodnoty P/E znamenajú optimistické výhliadky na budúce výnosy. Prečo? Lebo síce dividendy za posledných 12 mesiacov boli slabé, ale do budúcnosti očakávame veľké zisky. A preto sa akcia predáva draho.

Ak vieme vypočítať P/E ratio jednej akcie, tak vieme vypočítať priemernú (váhovanú aj neváhovanú) hodnotu akciového indexu. P/E akciového indexu nájdeme napríklad tu.

Shillerove P/E ratio

Profesor Robert Shiller z Yale vynašiel Shillerove P/E na meranie valuácie trhu. Shillerove P/E je lepší indikátor trhu,  pretože eliminuje fluktuáciu pomerového ukazovateľa spôsobenú zmenou ziskovosti počas hospodárskych cyklov. Na rozdiel od klasického P/E Shillerove P/E používa 10-ročnú históriu dividend. Tým eleminuje prudké zmeny v ziskovosti počas ekonomických cyklov.

Najvyšší vrchol klasického P/E ratio bol 123 v prvom kvartáli 2009. V tom čase bol index S&P 500 o 50% nižší od svojho vrcholu v roku 2007. P/E bolo vysoké kvôli nízkym dividendám. Pri P/E 123 v prvo kvartáli 2009, čo je oveľa vyššie ako historický priemer 15, bol to najlepší čas z nedávnej histórie na kúpu akcií. Na druhej strane Shillerove P/E bolo 13,3 – najnižšia hodnota z mnohých desaťročí, správne ukazujúc na dobrý čas na kúpu akcií.

Výhliadky podľa Shilleroveho P/E

Shillerove P/E nám umožňuje zhodnotiť, či ceny akcií sú nízke alebo vysoké. Ak by sa udržalo Shillerove P/E na súčasnej úrovni, tak výnosnosť akciového trhu bude okolo 0,8% ročne. Výpočet sa skladá z teoretických výnosov, skutočných výnosov a dlhodobých úrokových mier. V článku, na ktorý sa odkazujem je podrobnejšie vysvetlenie aj odhady všetkých scenárov.

Zhrnutie na rovinu a po lopate: americké akciové trhy v horizonte niekoľkých rokov nezacháni ani svätená voda. Veľký prepad je nutný.

 

 

Pridaj komentár