Slovensko je ohrozené násilným vývozom islamskej revolúcie, dokladuje to precízne vypracovaná štúdia

((ilustračné foto: Wikimedia Gémes Sándor/SzomSzed CC BY-SA 3.0)

Pred „vývozom“ islamského extrémizmu do Európy varuje analytický portál DespiteBorders.com.

DespiteBorders.com je časopis pre východoeurópske a stredoeurópske štúdiá, vydávaný od roku 2004 Spoločnosťou pre strednú a východnú Európu. Projekt je zameraný na poskytovanie objektívnych a vyvážených informácií o regióne strednej Európy, bývalého ZSSR, západného Balkánu a sekundárne tiež Blízkeho a Ďalekého východu

Keď  vypukol konflikt v Donbasse, pokrýval ho aj tento portál.

LE_Eithne_Operation_Triton

Migranti. Vstúpili do našeho života so svojimi osudmi, plánmi i cieľmi. A zdá sa, že nielen so svojimi plánmi… foto: Wikipedia,  Irish Defence Forces CC BY-SA 2.0

Nie vždy sme sa v analytických záveroch zhodli, DespiteBorders.com pristupoval k udalostiam „konzervatívnejšie“. Na rozdiel odo mňa svojho času nedávali DNR a LNR dlhšiu životnosť.  Viac dávali na fakty a čísla ako na intuíciu. O to hrozivejšie znejú výsledky  ich analýzy nebezpečia pokusu agresívnu islamizáciu Slovenska.

Krátky abstrakt zo spomínanej aktuálnej štúdie.

V obsiahlom článku autori popisujú poznatky o štruktúre, taktike a cieľoch niektorých islamských organizácií. popisujú Al-Kájdu a Islamský štát(ďalej len „IS“). Podrobnejšie sa venujú spravodajsko operačnému veleniu IS. Už len samotná existencia takéhoto útvaru dáva tušiť, že zakreslenie Slovenska do „čierneho územia“ islamského štátu nie je len neškodný „pastelkový“ výlev nejakého snílka.

Autori tiež upozorňujú, že niektoré arabské krajiny ISIL podporujú, či už priamo z vládnej úrovne, alebo majú tam minimálne neoficiálne podporné štruktúry.

V krajinách, kde aktuálne prebieha islamizácia „mečom“ je táto závislá na existencii silných moslimských komunít, ktoré poskytujú islamským militantom potrebnú logistiku.

Pre úspešnú islamskú revolúciu v krajinách ako je Slovensko je potrebné najprv tieto komunity vytvoriť. Pre boj za islamskú revolúciu je nevyhnutné byť náboženským fanatikom a taký fanatik je na súčasnom Slovensku veľmi ľahko poznateľný.

Hromadná migrácia utečencov predstavuje pre IS možnosť dostať potrebné sily na pozície v Európe. Pri tomto množstve migrantov nemajú bezpečnostné zložky šancu zabrániť prieniku jednotiek IS do Európy a ich následnej aktivizácii.

Dobrým dôkazom neschopnosti bezpečnostných zložiek ohľadom preverenia migrantov je osoba Usama Abdul Mohsena, ktorý podľa kurdských zdrojov bojoval proti Kurdom v radoch extrémistickej organizácie al-Nusra Front. V súvislosti s jeho osobou sa v priebehu posledných týždňov v európskych médiách spustila vlna solidarity a eufórie po tom, čo ho na srbsko-maďarských hraniciach potkla maďarská kameramanka  výsledkom spomínanej eufórie mu bolo ponúknuté pracovné miesto futbalového trénera v Španielsku a jeho syn sa vyfotografoval so známym futbalistom Ronaldom.

Pozn. Medzičasu. Kameramanka za podkopnutie teroristu bola „eurohodnotovo“ vyhodená z práce.

Pri prerozdelení migrantov do štátov Európy dôjde v prípade Slovenska k prirodzenej segregácii a vytváraniu novodobých get, v rámci ktorých skupiny migrantov sunitskej náboženskej príslušnosti vytvoria krytie pre pôsobenie prostriedkov IS aj na Slovensku.

Analytici z DespiteBorders.com sa ďalej pozastavujú nad tým, odkiaľ berú migranti zdroje na cestu.  Predkladajú informáciu talianskeho spravodajstva, ktoré zachytilo telefonickú komunikáciu medzi vrchným veliteľstvom IS v Ar-Raqe (Sýria) a lokálnymi štábmi v Sirte (Líbya), v rámci ktorej bola vyslovená myšlienka veliteľov „depopulovať“ vojenské a iné strategické arabské oblasti prostredníctvom exilu týchto osôb do Európy v minimálnom počte 500 000. Presídľovanie obyvateľstva teda môže predstavovať zbraň namierenú proti európskym štátom.

Aj keď sa zdá, že v SR, keďže nemá  početnú moslimskú komunitu koncentrovanú na jednom mieste, je riziko teroristického útoku malé, môžeme byť jedného dňa nepríjemne prekvapení. Slovenská republika objektívne nedisponuje materiálnymi ani personálnymi rezervami v oblasti boja proti prenikaniu a rozvoju islamského extrémizmu.

Je potrebné apelovať na európskych partnerov SR (najmä Nemecko), aby cez médiá nevysielali pozitívne signály o tom, že ich krajina je pripravená prijať migrantov na základe málo náročných alebo žiadnych kritérií.

Povinným kvótam pre presídľovanie migrantov sa Slovenská republika sa bude brániť všetkými dostupnými metódami, ktoré budú zahŕňať rôzne konania pred vnútroštátnymi súdmi aj pred súdnymi orgánmi EÚ, čo môže trvať niekoľko mesiacov až rokov, kým sa začne napĺňať reálna požiadavka zo strany Bruselu, a to fyzické premiestnenie utečencov na územie SR.

Toľko abstrakt z článku Vývoz islamského extrémizmu do Európy. Tento bohato vyzdrojovaný článok (ako je u DespiteBorders zvykom)  sa iste oplatí prečítať si celý.

A čo v štúdii nie je…

DespiteBorders.com sa tradične vyhýba témam, ktoré sa nedajú faktograficky zdokladovať, ktoré dajú sa podchytiť iba intuitívne. Kde konkrétne fakty nevieme ale vieme, že inak to fungovať nemôže, inak to nemá logiku.

Prvom fázou operácie „islamizácia Slovenska“ (bočný front pri ofenzíve s cieľom islamizovať Európu) bola akási „delostrelecká príprava“. Tá spočívala v uplatení konkrétnych ľudí (v Európe a asi aj na Slovensku), ktorí majú možnosť eliminovať alebo aspoň sťažiť občiansky odpor proti agresívnej islamizácii v jednotlivých krajinách Európskej únie.

Ťažko odhadnúť, kde sú vstupné body, kam dorazili „petrodoláre“ a odkiaľ ich príjemcovia šíria nadol svojím neformálnym „zamestnancom“ ako svoje nevyhnutné výdavky

V rámci tejto „delostreleckej prípravy“ sa islamistom podarilo prakticky ovládnuť takmer všetky mienkotvorné médiá a mnohé mimovládky začínajú agresívne presadzovať ich agendu.

Iste, môže sa v radoch novinárov či mimovládkarov nájsť „užitočný idiot“, ktorý agresívne islamské zoskupenia podporuje z presvedčenia, ale prevažne pravdepodobne pôjde o „externú motiváciu“, či už finančnú alebo existenčné vydieranie hrozbou straty zamestnania. Nakoniec aj u nás, aj Maďarsku máme konkrétne prípady straty zamestnania za postoje nezlučiteľné so šírením islamu.

V mnohých štátoch zakladajú policajné zbory útvary, ktoré majú postihovať kritikov islamizácie, miesto toho aby sa pripravovali na hroziaci problém islamistických militantných bojoviek. Prvé obvinenie už padlo aj na Slovensku.

Ja na Slovensku vidím aj iné riziko. Prípadná akcia militantnej islamistickej skupiny na Slovensku v súčasnosti,  v čase hlbokej nedôvery väčšiny obyvateľstva môže naštartovať ostrý spoločenský konflikt.

Konflikt  medzi „vlastencami“ a „kolaboratmi“, ktorému vnútorne rozpoltené a demoralizované silové zložky (aký je ich reálny stav sa ukáže až v čase krízy) štátu nemusia vedieť čeliť.  Ten v konečnom dôsledku môže priniesť viac obetí a materiálnych a spoločenských strát ako samotný teroristický útok islamistov, ktorý by tento proces len spustil ako rozbuška.

7 komentárov

Pridaj komentár