Sprostá slova Zemanova

Českom otriasa na prvý pohľad banalita. Miloš Zeman použil v pravidelnom príhovore prezidenta v rozhlase – Hovory z Lán (zaujímavé to začne byť v 32 minúte) slová, ktoré často používajú školopovinné deti a nielen ony.

Pražskou intelektuální kavárnu“ plnú pravdy a lásky iste zdvihlo z pohovky už aj toto:

„Pan Chodorkovskij údajně v 90. letech jezdil s igelitovými taškami nabitými miliony nikoli dolarů, ale rublů a dostal se k nějakému majetku podobně jako u nás pan Kožený, pan Krejčíř, pan Pitr a další. Mimochodem pan Krejčíř rovněž říká, že je politicky pronásledován. Takže nemám zatím důvod považovat pana Chodorkovského za politického vězně, i když je to skvělá záminka, jak se očistit. Spíš si myslím, že to byl tunelář, a jestli mně na Putinově režimu něco vadí, tak to, že zavřel jenom Chodorkovského, a nikoli další oligarchy“

A toto už vôbec nerozchodili:

„Nu a pokud jde o Pussy Riot, no, tak ano, další trpící političtí ruští vězni, podle mého názoru je to pornografická skupinka, která je minimálně vinna trestným činem výtržnictví v pravoslavném chrámu, nehledě na to, že jedna jejich členka se účastnila veřejné soulože v pokročilém stadiu těhotenství, prostě normální výtržník, který notabene tak trochu souvisí s pornografií. Víte, co je to pussy v angličtině?

K..da. Takže s prominutím v textech této skupiny je k..da sem, k..da tam, opravdu dokonalý příklad politického vězně jako vyšitej. Ano, jsem ochoten se zastat, až budu mít jednání v Rusku, všech skutečných politických vězňů v Rusku, v tom panu Gorbaněvskému velice rád vyhovím. Nebudu se zastávat ruských tunelářů, stejně jako se nezastávám českých tunelářů, a nebudu se zastávat teď jsem chtěl říci k.rev, ale já nejsem Schwarzenberg, který používá těchto výrazů, tedy poněkud deviantních dam, které dělají randál v pravoslavném chrámu a které se pak označují za politické vězeňkyně.“

Prepis celého prejavu uverejnili Lidovky.

„Pražská intelektuální kavárna“ plná „pravdy a lásky“ vyštartovala po prezidentu Zemanovi s tým, že používa „sprostá“ slova. Ako keby väčšina z jej členov ich nepoužívala tiež a aj onakvejšie, napríklad na prezidenta Ruska Vladimíra Putina.

Sprostá slova Zemanova sú iste banálne, ale stupňujúci sa spoločenský konflikt v „tej lepšej časti“ bývalého Československa už tak banálny nie je. Konflikt „pražskej intelektuálnej kavárny“ s „mimopražskou hospodou“ sa rysuje ako začiatok spoločenských procesov, ktoré majú potenciál priviesť českú spoločnosť aj k odmietnutiu idey Václava Havla a môžu prepísať politickú mapu u nášho západného suseda.

Je to obdoba akéhosi triedneho boja, ktorý v spoločnosti tlie dávno pred aktuálnym prejavom prezidenta. „Pražská intelektuálna kavárna“ sa dostávala do konfliktu „s hospodou“ v rôznych témach, najvypuklejšie však v oblasti problémového spolunažívania majority s asociálnou časťou Rómskej komunity. Príslušníci „hospody“ – robotníci, roľníci, technická inteligencia sa čoraz viac utvrdzovali v poznaní, že „umelecká fronta“ ako napríklad pán Kocáb ich problémom buď vôbec nerozumie, alebo ich proste nejak z princípu nemá rád a preto drží zásadne druhej strane.

Súčasný konflikt medzi kavárnou a hospodou má iste niekoľko rozmerov. Hlavný asi bude ten, že kým „kavárna“ sa dôsledne drží zahranično-politickej línie USA. „hospoda“ je ideovo menej dôsledná, hľadí skôr na ekonomickú výhodnosť toho, či onoho kroku. Proste aby bolo na pivko a v „hospode“ teplo. Prezident Zeman nezdvihol „kavárnu“ z pohoviek 4 nespisovnými slovami ale tým, že nimi označil jeden s idolov protiputinovského boja „kavárny“ – protiputinovské Pussy Riot. Takisto nevedia prezidentu Zemanovi zabudnúť, že si dovolil vo voľbách poraziť ich idol, ich kandidáta aristokratické knieža.

Na Slovensku pred voľbami do vyšších územných celkov hovorili: Keď Kotleba povie 2 + 2 = 4, je povinnosťou každého slušného intelektuála vstať a zarevať 5, inak súhlasí s náckom a tým sa hlási k náckom.

V tej „kavárne“ to ako keby tiež tak fungovalo. Ak niekto spochybní osobnosti  s ktorými „západ“ počíta pri zmene pomerov v Rusku, tak je povinnosťou každého slušného intelektuála vstať a zarevať 5. A čím hlasnejšie a nenávistnejšie, tým lepšie. A diskusia o tom, či by západ predsa len nemal v prípade Ruska vsadiť na iné kone je demokraticky  neprípustná a kto by ju skúsil, tomu „kavárna“ ukáže, zač je toho loket.

Nerieši sa, že či naozaj Michail Chodorkovskyj má potenciál osloviť ruskú verejnosť, alebo či ho majú Pussynky. Či si náhodou rozhodujúca časť ruskej verejnosti nemyslí to isté, čo Miloš Zeman a tým pádom sú nádeje západu do nich vkladané už v tejto chvíli bláhové. Pražská intelektuálna elita rieši ako potrestať prezidenta Zemana. Cisárove nové šaty od Andersena ako vyšité. Podobne s intelektuálnym nadhľadom „kavárna“ koná pri probléme spolunažívania s neprispôsobivými spoluobčanmi v problémových lokalitách.

O tom, že „pražská kavárna“ nemusí Vandasa a jeho Ďelnickú stranu sociální spravedlnosti asi netreba písať, rovnako ako o tom, že k ukrajinským nacionalistom (pravosekom) má naproti tomu oveľa priateľskejší vzťah. Asi zaoblenie zemeguľe zaobľuje aj politické postoje.

Vzniká reálny problém. Ak má „pražská kavárna“ riadiť život spoločnosti, už zo svojho princípu nemôže dosiahnuť ekonomicko – spoločenský vzostup v spoločnosti. Odmietnutie reality už z princípu neumožňuje realitu zlepšiť, pretože závažné rozhodnutia stoja na mylných predpokladoch.

Krásnou ukážkou je nasadenie kníže pána do súťaže o prezidentský post. Možno je funkcia prezidenta naozaj len symbolická, ale je to tiež zamestnanie. Asi žiaden zamestnávateľ by netoleroval či vrátnika, alebo dokladača tovaru, čo by si na svojom poste pravidelne „schrupol„. Už asi vôbec nie kdesi na výrobnej linke a asi nik z nás by nesadol do autobusu, ktorý by riadil šofér, ktorého by cestujúci každú chvíľu budili.

Napriek tomu dokázala umelecká a mediálna fronta spustiť predvoľbami „karlomániu“ neuvedomujúc si, že je to strela do vlastnej nohy, neobnoviteľne sa spotrebúva dôvera občanov v médiá. Povedať v „pražskej kavárne“, že 2 + 2 = 4 sa nenosí, možno by si potom ten ktorý „umelec“ mohol umelecky zanôtiť „zbohom ostávajte umelecké granty“. Pre toto všetko je porážka „kavárny“  len otázkou času, je to tzv. historická nevyhnutnosť.

Pridaj komentár