Štúdia z Princetonu: USA už nie je demokracia

Výskumníci Martin Gilens a Benjamin Page z prestížnej americkej univerzity uverejnili štúdiu dokazujúcu, že v USA už nie je demokracia. V rámci štúdie použili údaje z 1 800 zákonotvorných iniciatív medzi rokmi 1981 až 2002. Záver štúdie je, že bohatí, ktorí sú dobre zapojení v záujmových skupinách (well-connected people) riadia smerovanie krajiny bez ohľadu a dokonca aj oproti záujmom väčšiny voličov.

Odkaz na štúdiu…

One comment

  • This study speaks true, not just for USA, but all governments. those who govern think the common people are all stupid children who have to be told what is good for them. When the people have had enough, they stand and say enough, and revolutions are born.

Pridaj komentár