Súdruhovia, žiadny „white flight“ nebude!

Revolučné nadšenie si žiada nový prístup k organizácii spoločnosti. A tak sa zakáže „hlasovanie nohami“

Čo je to „White flight“?

V západných krajinách sa so železnou pravidelnosťou objavuje jeden jav. Akonáhle sa do susedstva nejakej pôvodnej komunity začnú sťahovať kultúrne nezlučiteľné spoločenstvá, začnú miznúť pôvodní obyvatelia.

Zvyšuje sa kriminalita, spôsob života novoprišelcov začne byť stále viac obťažujúci. Ak nie je iná možnosť, ako problémy riešiť, starousadlíci sa rozhodnú zdvihnúť kotvy a odísť.

Prudko sa zvyšuje ponuka na predaj nehnuteľností v lokalite. Previs ponuky nad dopytom spolu s poklesom kvality života tlačí ceny stále nižšie. Ľudia sa nakoniec zbavujú domov za akúkoľvek cenu, len aby sa dostali zo vznikajúceho multikultúrneho pekla.

Domy však neostávajú prázdne. Ich nízka cena láka práve tých, kvôli ktorým pôvodní obyvatelia odišli. V priebehu jednej generácie zmizne z ulíc biela farba pokožky a je nahradená inou. Nastal biely exodus – white flight.

Tento jav má svoju verziu aj na Slovensku. Je pravda, že osady málo prispôsobivého obyvateľstva nemajú tendenciu masovo metastázovať po celej krajine. Ale to neznamená, že demograficky je situácia statická. Naopak, model sociálneho zabezpečenia, ktorý z detí robí jeden zo zdrojov zisku pre rodinu, podporuje vývoj stále väčších komunít. Pri nutnosti naplniť literu zákona o povinnej školskej dochádzke, je potom prirodzené, že je potreba stále viac miest v školách.

V školách nastáva slovenský „white flight“. Deti pôvodnej majority, ktoré sú obťažované a mnohokrát aj týrané zanedbaným pokolením osadníkov, rodičia presúvajú do iných škôl. V priebehu generácie sa pôvodne biela škola prefarbí.

Nie je to rasizmus, ako to vysvetľujú mimovládky. Je to snaha o zabezpečenie lepšej kvality výuky a života pre vlastné deti. Už traja ale štyria žiaci neschopní dodržať akúkoľvek disciplínu, úplne rozvrátia výuku v triede. Namiesto vysvetľovania novej látky veľkú časť dňa riešia pedagógovia rôzne rušivé incidenty.

Iste, je možné sa venovať výuke multikulti, t.j. bude sa učiť spôsobom danej minority, obliekať sa, tancovať a spievať. Ale úprimne povedané asi sa podobný typ výuky od školy neočakáva. Čo však chcete od dnešných revolucionárov, ktorí považujú matematiku za rasistický predmet, dejepis by zrušili tiež, rovnako ako všetky vedy , ktoré založili a rozvinuli bradatí heterosexuálni muži. Ach, aké nemoderné.

Je celkom dobre možné, že časť vyrušujúcich bude mať lepší prospech v triede, ktorá ho „potiahne“. Ale oveľa dôležitejšie je, že zvyšok triedy si jednoducho pohorší. Je to zahrávanie sa s ohňom. Vzdelanie je síce nehmotné, ale v konečnom dôsledku rozhoduje, či krajina bude mať dostatok vedomostí na vlastnú prosperujúcu výrobu, na špičkový výskum, na perfektne fungujúcu infraštruktúru.

Výchovou podpriemerných jedincov vytvoríme predpoklady na vytvorenie upadajúcej spoločnosti. Namiesto všestrannej podpory talentov, ktorých inteligencia a kreativita môže v budúcnosti krajinu povzniesť, chcú mimovládky podporovať tých, ktorí na absolútny vrchol majú oveľa menšiu šancu. Paradoxom je, že kvalitná a bohatá spoločnosť vytvorená tými najlepšími, umožňuje kvalitný život aj tým, ktorí z rôznych príčin nedokážu nič podobné. Ak sa však spoločnosť prispôsobí tým najhorším, budú sa mať všetci zle.

Takže čo s tými zastaralými názormi, že deti potrebujú vedomosti? Treba to súdom zakázať. Treba nariadiť rozriedenie multikulti osvieženia do celej populácie. Možno najlepšie jedno dieťa do každej rodiny. Treba tých bielych rasistov naučiť?

https://www.teraz.sk/slovensko/polp-romske-deti-zo-starej-lubovne-p/474851-clanok.html

Pridaj komentár