Tomas Haas: Konkurzne obstarávanie

 V poslednej dobe sa roztrhlo vrece s bojovníkmi proti korupcii. Ľudia volajú, našťastie zatiaľ nie doslovne, „po krvi“ skorumpovaných politikov. V mnohých prípadoch je to opodstatnené a ľudia sú právom naštvaní. V mnohých prípadoch sa však ukazuje že veci nie sú čiernobiele a notoricky používané „kritérium najnižšej ceny“ nemusí byť zďaleka to najlepšie pre firmu alebo používateľov a že niekedy aj platí staré známe, „nie som taky bohatý aby som si mohol dovoliť kupovať lacné veci„. Bol som členom výberovej komisie nie raz  a viem to z vlastnej skúsenosti. Samozrejme prípady korupcie do očí bijúce naozaj existujú, ale zďaleka neplatí že sú to vždy tie o ktorých píšu média. Dokonca je možné obvinenie z korupcie použiť ako nátlak na vládu, ale ako tlak na výsledok volieb či odstavenie opozície. Spomeňme si len na Kubiceho aféru pred voľbami v Česku. Bol by som preto opatrný s volaniami po potrestaní politikov, aj keď uchu znejú príjemne. Mediálny lynč býva s vysokou pravdepodobnosťou nespravodlivý a nikdy nevieme aké skutočné zámery sa pri ňom sledujú a komu sa nahráva na smeč naozaj.

Tomáš Haas              

 

 https://www.facebook.com/tomas.haas.1/posts/10208030912830651

Vždy jsem se snažil neúčastnit se politických a mediálních „honů“. Ať se jednalo o kohokoliv – Klause, Zemana, Havla, Kalouska, Paroubka, Čunka, Topolánka, Nečase, Putina, Obamu či kohokoliv jiného, kdo byl právě jeho terčem.
Zdá se mi, že jsme ztratili smysl pro proporce. Politický oponent je pokládán za nepřítele na život a na smrt a nezúčastnit se jeho lynčování je pokládáno za zradu. Politika ztratila barvy, zůstala jen černá, bílá a alibistická šedá.

Zcela se vytratil rozdíl mezi kritikou a lynčem. Ten „náš“ je nekritizovatelný, je glorifikován a stavíme mu pomníky. Oponent je ztělesněným zlem, jeho zničení (naštěstí ještě ne fyzické, ale jak dlouho to bude trvat?) je prioritou které se musí vše podřídit. Slovo „getleman“ je ještě více než kdy jindy cizím slovem.

Vracíme se k totalitnímu „kdo není s námi, je proti nám“ a je jen otázkou času, kdy budeme volat po potrestání těch koho dnes kritizujeme a potrestání i „zrádců“ kteří se našeho „křížového tažení“ neúčastní. Pomníky, které dnes stavíme, budeme zítra bourat, v přeneseném smyslu, i doslovně. Společnost se fragmentuje, polarizuje a ztrácí kohezi. Slova ztrácí svůj skutečný význam, rovná práva pro všechny, ideál ke kterému lidstvo směřovalo tisíce let, dnes znamenají výsady pro omezené skupiny, které nutně znamenají omezení práv ostatních. A společenské skupiny se vzájemně více a více vzdalují.

Vidíme to už dnes, z boje proti korupci se stává zbraň proti demokracii a občanským svobodám. Politici, zastupitelé, radní a starostové jsou vláčeni před soudy, kde se mají zodpovídat za to, že dělali to, pro co byli zvoleni – přijímali politická rozhodnutí. O tom, zda rozhodovali dobře, či špatně, už nerozhodují voliči, více a více o tom rozhoduje policie a státní zástupci. Obávám se, že je to potenciálně daleko nebezpečnější, než sama korupce.

Skutečně se obávám, k čemu to povede. Historie nám napovídá, že taková společenská polarizace a fragmentace nevede k ničemu dobrému a téměř vždy se objeví nějaký „sjednotitel“ a „spasitel“, kterému frustrovaná veřejnost podlehne, ať už dobrovolně či nikoliv.

Vzpomínám si na osmdesátá léta, kdy presidentem USA byl Ronald Reagan a Speaker of the House byl liberální demokrat Tip O’Neill, v americkém systému, protože Republikáni tehdy drželi Senát, vůdce opozice. Byli na opačných pólech politiky a nikterak se nešetřili. Dodali veřejnosti jeden o druhém množství postřehů, ale vždy se chovali jako gentlemani. Tip O’Neill kdysi o Reaganovi řekl, že je „jako Herbert Hoover, jen se víc usmívá“ a že jeho prezidentství je “ velky vánoční večírek ptro bohaté.“ Reagan mu nezůstal nic dlužen, řekl mimo jiné, že O’Neill, a liberální demokraté obecně, jsou „jako Pac-man, taková žlutá kulatá věc, která běhá po obrazovce a polyká peníze“. Jindy řekl, že dostal kartu k Valentinu, „hned jsem věděl, že je od Tipa, protože to srdce na ní krvácelo“. Jednu věc ale o svém vztahu řekli oba – Reagen ji formuloval tak, že „po šesté večer jsme nejlepší přátelé“. A O’Neill při jiné příležitosti: „před šestou je to jen politika“. A skutečně byli oba nejlepšími přáteli a často spolu trávili weekendy rybařením, nebo golfem. Nejzajímavější na tom je, že to tehdy v USA nikomu nepřipadalo nějak zvláštní, lidé si ještě vážili osobních vztahů a oponenty nepovažovali za osobní nepřátele. V dnešním polarizovaném světě je to už spíše výjimkou a u nás je to doslova nemožné.

Dokážete si představit, co by okamžitě vzniklo za mediální bouři a miliony spekulací a zatracení jednoho, druhého či obou, kdyby se v tisku objevilo, že například prezident Zeman a předseda ODS Fiala spolu strávili weekend na rybách?

Všem, kdo s článkem souhlasí, ale pozastavují se a vyjadřjí nesouhlas s odstavcem o zastupitelích a starostech, doporučuji přečíst si trestní odpovědnosti zastupitelů věnovaný článek v EPrávu:

Hlasování zastupitelstva obce a trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku

„V posledních letech se množí případy, kdy jsou trestně stíháni členové zastupitelstev měst a obcí v souvislosti s výkonem svých funkcí. Ne vždy je přitom lehké rozlišit, kdy je stíhání zastupitele důvodné, a kdy by měla být jeho odpovědnost ponechána v rovině politické. Obzvláště ožehavou se jeví otázka, zda a za jakých podmínek trestně stíhat jednotlivé zastupitele, či dokonce celá zastupitelstva, za samotné hlasování, např. o dispozici s majetkem obce.“

Dejme tomu se zastupitelstvo obce rozhodne, že investuje do nákupu hasičského automobilu pro místní dobrovolné hasiče. Dostanou dvě nabídky, z nichž jedna je o dvacet procent vyšší. Jedná se o výkonnější vůz, nebo má kvaltnější výbavu a nižší náklady na údržbu. Nespokojený občan ale usoudí, že mohli koupit levnější vozidlo, které rovněž splnilo podmínky výběrového řízení. Jednali zastupitelé a rada obce proti zákonu, když nezvolili nejlevnější nabídku? Nebo jednali v zájmu obce?

Podle některých případů před českými soudy v posledních letech ano. Nevadí, že z toho neměli osobní prospěch.

Rozhodně se nezastávám těch , kdo jednali za úplatek, nebo jinou výhodu. Obávám se ale, že pokud bude tento trend pokračovat, brzy nebude nikdo chtít kandidovat do veřejných funkcí, kde by mu za každé hlasování hrozilo trestní stíhání.

http://www.epravo.cz/top/clanky/hlasovani-zastupitelstva-obce-a-trestny-cin-porusovani-povinnosti-pri-sprave-ciziho-majetku-podle-220-trestniho-zakoniku-96994.html

upozornění pro uživatele
96994. Hlasování zastupitelstva obce a trestný čin porušování povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 trestního zákoníku

 

Zdroj: epravo.cz

V posledních letech se množí případy, kdy jsou trestně stíháni členové zastupitelstev měst a obcí v souvislosti s výkonem svých funkcí. Ne vždy je přitom lehké rozlišit, kdy je stíhání zastupitele důvodné, a kdy by měla být jeho odpovědnost ponechána v rovině politické. Obzvláště ožehavou se jeví otázka, zda a za jakých podmínek trestně stíhat jednotlivé zastupitele, či dokonce celá zastupitelstva, za samotné hlasování, např. o dispozici s majetkem obce.

 KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

V praxi se lze setkat zejména s případy, kdy hlasování pro konkrétní návrh orgány činné v trestním řízení posuzují jako trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen ?TZ?), popř. jako trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 TZ, pokud dovodí, že přijetím takového rozhodnutí zastupitelstva vznikla obci škoda. Tento postup orgánů činných v trestním řízení je však v několika ohledech problematický.Škoda jako znak objektivní stránky trestného činu

Specifickým problémem při posuzování trestnosti hlasování zastupitelů může být určení, zda přijetím daného rozhodnutí zastupitelstva vznikla obci škoda. ?Škoda se chápe jako újma, která nastala (projevuje se) v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná všeobecným ekvivalentem, tj. penězi, a je tedy napravitelná poskytnutím majetkového plnění, především poskytnutím peněz.?[1] Skutečnou škodou ve smyslu § 220 TZ se přitom rozumí ?především jakékoli zmenšení hodnoty (užitné i směnné) opatrovaného nebo spravovaného majetku, k němuž by nedošlo, kdyby byl majetek spravován nebo opatrován řádně. Škodu lze mj. spatřovat i v případě, jestliže při dispozici se spravovaným nebo opatrovaným majetkem pachatel v důsledku porušení povinnosti neobdrží za jeho zcizení (nebo za zcizení jeho části) odpovídající protihodnotu, kterou by jinak bylo možno získat.?[2]

Pojetí povinnosti zastupitelů spravovat majetek obce

Zatímco stanovení výše vzniklé škody, kterou způsobí svým úmyslným jednáním např. člen orgánu obchodní korporace, je v zásadě jednoduché, neboť primárním účelem existence obchodních korporací je maximalizace zisku a stanovení škody obvykle spočívá v pouhém zjištění, o kolik se snížil zisk či zmenšil majetek takové korporace, u obce, která je veřejnoprávní korporací, se touto jednoduchou matematikou řídit nelze. Obce, resp. orgány obcí[3] dle § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon o obcích), pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Rovněž ve slibu, který dle § 69 zákona o obcích zastupitel po svém zvolení skládá, se uvádí, že funkci bude vykonávat v zájmu obce a jejích občanů. Je přitom otázkou, zda rozhodnutí zastupitelstva, které vede k maximálnímu majetkovému (penězi vyčíslitelnému) prospěchu obce, bude vždy v jejím nejlepším zájmu, resp. v nejlepším zájmu jejích občanů. Typicky si lze např. představit situaci, kdy zastupitelstvo rozhoduje o směně pozemků, která z účetního hlediska vychází pro obec záporně (nabývaný pozemek má nižší hodnotu než pozemek, za který jej obec získala), má však pozitivní dopady penězi obtížně vyčíslitelné (zlepšení životního prostředí, dopravní situace, kulturní rozvoj obce, zachování části tradiční historie obce apod.). V takovém případě si zastupitelé dokonce budou účetní nevýhodnosti transakce zpravidla vědomi, přesto budou pro příslušné rozhodnutí hlasovat, neboť jej budou považovat za rozhodnutí v zájmu obce.

Rizika trestního postihu hlasování zastupitelů

Hrozba trestního postihu se v takovém případě jeví jako nežádoucí, neboť může vést k tomu, že se zastupitelé budou hlasování pro projekty, výhodné pro obec z jiného, než čistě finančního hlediska, obávat. Právě za takováto rozhodnutí by přitom měli zastupitelé nést primárně odpovědnost politickou a odpovědnost trestněprávní by měla nastupovat ve zcela výjimečných případech korupce, manipulování veřejných zakázek apod., kdy účetně nevýhodné rozhodnutí nemá zjevně žádné opodstatnění. Orgány činné v trestním řízení by se proto měly vyvarovat mechanického (čistě účetního) posuzování znaků objektivní stránky trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 TZ a ve vztahu k zastupitelům obcí by je měly hodnotit důsledně s ohledem na výše uvedená ustanovení zákona o obcích, podle nichž je charakter povinnosti zastupitele spravovat nebo opatrovat majetek obce odlišný od obdobné povinnosti zástupců obchodních korporací a jiných osob, na které se skutková podstata trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku primárně vztahuje.

Subjektivní stránka trestného činu

Dále je třeba upozornit na enormní náročnost prokazování subjektivní stránky trestného činu v těchto případech. Zastupitelé jsou volenými zástupci obyvatel příslušné obce. Vzhledem k tomu, že zastupitelé hlasují o záležitostech obce v širokém rozsahu, kdy, zejména u větších měst, není prakticky možné, aby všichni zastupitelé skutečně detailně chápali všechny možné dopady a rizika jednotlivých rozhodnutí, nelze automaticky dovodit úmysl všech zastupitelů hlasujících pro dané rozhodnutí způsobit obci škodu. Právě to se v některých případech děje, když jsou z úmyslného trestného činu obviněni všichni členové zastupitelstva hlasující pro takové rozhodnutí.  Mnoho zastupitelů hlasuje buď na zásadě své vlastní, nedostatečně hluboké a kvalitní analýzy problematiky, která však není v množství a složitosti řešených problémů obce často možná, nebo na základě podkladů vypracovaných jinými osobami (k tomu viz níže). Porušení povinnosti při správě cizího majetku je přitom trestným činem úmyslným a k uplatnění této skutkové podstaty proto musí pachatel naplnit subjektivní stránku trestného činu nejméně formou nepřímého úmyslu, který spočívá v tom, že pachatel ví, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním zákoníkem, a pro případ, že jej způsobí, je s tím srozuměn.[4] V případě hlasujícího zastupitele tedy může k naplnění příslušné skutkové podstaty trestného činu dojít pouze tehdy, pokud si je zastupitel vědom způsobilosti rozhodnutí, pro které hlasuje, způsobit obci škodu (k pojmu škody v tomto případě viz výše), a se vznikem této škody je srozuměn. Je však krajně nepravděpodobné, že by zejména znak srozumění se způsobením škody mohl být přítomen u celého hlasujícího zastupitelstva. Kolektivní způsob trestního stíhání pro úmyslný trestný čin bude proto zpravidla nevhodný.

Podklady pro hlasování zastupitelů

Zastupitelé navíc často, zejména pokud jde o velké projekty zahrnující hodnocení složitých odborných otázek, hlasují na základě podkladů zpracovaných odbornými zaměstnanci městských (obecních) úřadů, popř. dokonce na základě právních stanovisek advokátů. Pokud takové stanovisko přijetí rozhodnutí doporučuje a zastupitel nemůže v rámci svých znalostí rozpoznat, že se jedná o doporučení nesprávné, těžko lze dovodit úmysl zastupitele způsobit obci škodu a trestní postih by měl být v takovém případě vyloučen. K těmto případům se vztahuje i judikatura Nejvyššího soudu ČR, který ve svém usnesení ze dne 19. 1. 2011, sp. zn. 5 Tdo 848/2010 uvedl, že Jestliže se laické osoby spolehnou na právní rady advokáta jako osoby práva znalé, aniž by zde byly nějaké konkrétní okolnosti, ze kterých by mohly usuzovat na nesprávnost takových rad, nelze u nich zpravidla dovodit úmyslné zavinění.

Způsob dokazování úmyslu

Jiná situace samozřejmě nastává, pokud si je zastupitel vědom, že přijetí rozhodnutí, pro které hlasuje, způsobí obci skutečně škodu a není v zájmu obce a jejích obyvatel. Lze si však obtížně představit, že by pro takové rozhodnutí hlasoval, pokud by k tomu nebyl motivován vlastním ziskem či jiným prospěchem. Právě k těmto zjištěním by proto měly orgány činné v trestním řízení primárně směřovat, aby byla dostatečně prokázána subjektivní stránka trestného činu. Pokud takové poznatky o korupčním jednání nejsou k dispozici, zavinění zastupitele ve vztahu k úmyslnému trestnému činu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 TZ lze dovodit jen obtížně a v úvahu by ve většině případů měla připadat maximálně odpovědnost za trestný čin porušení povinnosti při správě cizího majetku v nedbalostní formě dle § 221 TZ.

Závěr

Závěrem je třeba uvést, že nelze opomenout možné negativní dopady přílišné aktivity orgánů činných v trestním řízení v této oblasti na fungování zastupitelstev, zejména menších obcí. Obavy z případného trestního stíhání za každé jednotlivé hlasování mohou řadu potenciálně kvalitních zastupitelů od kandidatury odradit, což je důsledek zjevně nežádoucí. Je proto nutné, aby orgány činné v trestním řízení postupovaly při uplatňování trestněprávní odpovědnosti zastupitelů za hlasování uvážlivě a přistupovaly k ní pouze ve výjimečných případech, kdy existují jednoznačná zjištění nasvědčující naplnění skutkové podstaty trestného činu, zejména jeho subjektivní stránky.
JUDr. Jiří Richter,
advokátní koncipient

36 komentárov

 • NE-kompetentnosť? – či „len“ TOP „pochybenia“?!

 • KNOW HOW – podľa poučky – „štát je organizované násilie“ – andalúzska obec vzdorujúca kríze – 100% zamestnanosť:

  Španělsko: Marinaleda, rudá oáza vzdorující krizi
  http://www.voxeurop.eu/cs/content/article/2601651-marinaleda-ruda-oaza-vzdorujici-krizi

 • ZÁKLADNÁ FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
  Money As a Debt – Peníze jako dluh (CZ)

 • SÚDNY PRECEDENS! – ŽIADNA PROTIHODNOTA PEŇAŽNEJ BUBLINY – ILÚZIE REÁLNYCH PEŇAZÍ!

  Aj takýmto – len zmluvným, fiktívnym dohovorom o budúcom plnení, Rotschield, po tom, čo pozdržal správu o víťazstve Angličanov o necelý deň, a zároveň na burze pomocou svojich agentov nechal rozšíriť falošnú správu o víťazstve Francúzov – a vyvolal tým paniku na anglickej burze a totálny prepad akcií, a tak fakticky len formálnym spôsobom – prísľubom budúceho plnenia – a zmluva je zmluva a česť je česť!, fakticky za nič, za bublinu ovládol hospodárstvo a majetok Veľkej Británie – a na toto – na tento mechanizmus, sa doteraz prizerá celý svet!

  http://www.nwoo.org/2017/02/10/soudem-potvrzeno-uz-v-roce-1969-penize-nemaji-zadnou-hodnotu/#comment-894264
  https://www.youtube.com/watch?v=pyQNUCALk00

  VÝBORNÁ SPRÁVA!!!

  Milada de Winter napsal:
  9.2.2017 (22.11)

  Řešením je zestátnění České televize a Českého rozhlasu jako v Polsku a propouštět. Když se chce, tak to jde.

  Za 1. pololetí 2016 vyhodili z Polské televize 163 novinářů typu „židohavloid“ (výpověď daná zaměstnavatelem, zaměstnanec se stal nadbytečným z organizačních důvodů).

  Polská pravicová koalice v prosinci 2015 bleskově odhlasovala novelu mediálního zákona (parlamentní volby byly 25. října 2015). Novela vedla k fatální změně ve fungování Polské televize, Polského rozhlasu a tiskové agentury PAP. Staly se z nich státní podniky, namísto koncesionářských poplatků bude jejich provoz dotován přímo ze státního rozpočtu. Vstupem zákona v platnost jeho zveřejněním v úředním věstníku skončily mandáty dosavadního managementu a rad Polské televize a Polského rozhlasu. Pravomoc jmenovat nové členy statutárních orgánů získal ministr financí.

  Nová mediální legislativa počítá nejen s personáliemi, ale zasahuje i do obsahu činnosti. Rozhlas a televize budou muset svým vysíláním například „kultivovat národní tradice a vlastenecké hodnoty“ a „respektovat křesťanské hodnoty“.

  Zdroj:
  https://publicmediaalliance.org/poland-government-interferes-media/
  http://tablet.epravo.cz/1-2016/16_aktualne-polsko-sokuje-evropu-nova-vlada-cisti-soudnictvi-i-media

 • :)… Maroš, máš ako vždy pravdu…. Tu TO nenájdem. Ďakujem za dobré povečeranie 🙂 Zajtra raňajkujem za druhým stolom. Už sa tu za stolom začína dookola preberať tradičná dilema: Čo bolo skôr sliepka, alebo vajce … ?
  Snáď ešte jeden poznatok zo svojho života bez osnov teórie niekoho iného: Keď požívate radosť a zábavu na kolotoči/duality/ v takých dávkach, až to spôsobí dávenie … zosadnete z kolotoča a už naň nesadnete, ani keby Vám „kolotočiar“ ponúkal jazdy zadarmo, alebo Vás k tomu prehovárali nasadnutí najlepší priatelia. Adrenalín, keď Vaša myseľ nestíha v tých rotáciách udržať rovnaký stav s Vašim hmotným telom /fyzika/, Vám na koniec dá tým nepríjemným pozvracaním na výber : Buď mu podľahnete závislosťou, alebo z kolotoča vystúpite a už to za bavkanice nebudete pokladať … ?! 🙂 Možnosť slobodného výberu dostane každý. To je len prvá časť pochopenia doterajšieho stavu OS, ktorý riadil a zabával myseľ spoločnosti. Teraz už sem ale pricestoval Cirkus s mnohým komparzom (akrobatmi, krotiteľmi, kúzelníkmi), nie kolotoče, ale to už sem na prebranie ako spomenul Maroš nepatrí, on vie prečo ….? 🙂

  • Nula – ja sa necítim ako vlastník pravdy – to kočovníci hrávajú na koňoch takú hru s vypchanou ovcou, alebo šľachta s vypchanou líškou – „na! – tu máš, alebo – daj sem!“ Čierny Peter – Black Jack.

   • …ešte Ti dlžím vysvetlenie, prečo ma napadla tá „alternatíva“: Posledné 4 mesiace prišlo zamnou snáď 8 chlapov, že ich „vyrobila“ manželka o majetok. Po debatách spôsobom bádania sme poprichádzali na rôzne príčiny. Poväčšine to boli obojstranné vady vyplývajúce zo sebectva končiac rôznymi (tradične mediálne do mysle natlčenými) vydieračkami. Až raz zhruba po mesiaci a pol sa kumne vrátil jeden z nich a hovorí : Vieš, čo som spravil ? Rozviedli sme sa, prepísal som všetok majetok na ženu a odsťahoval som sa do nájomného bytu. Žena mi po tom mesiaci a pol volá s ospravedlnením, aby som sa vrátil, že pochopila aké ťažké je ťahať réžiu takého domu aj s tech.údržbami v chode. Vrátil som sa, ale už nás neviaže žiadna zmluva s podmienkami pre matrix a som pečený-varený chlap 🙂 Potom som šiel raz „vychutnať život“ v meste a náhodou mi oko kuklo na reklamu „operatívneho leasingu“. Hovorím si: Sakra veď už sa to tu deje ?! Niečo užívaš, ale nevlastníš to papierovo/zmluvne. Prestav si, že by toto bol ten NWO ?! Bývaš, ale nevlastníš. Nepracuješ – nebývaš. S čím všetkým a iným by v sebe taký človek bojoval ? Nevlastním, tak nech sa stará vlastník ! On to oprdí, pretože ak máš deravú strechu, jemu do hrnca pršať nebude, a tak sa bude musieť človek starať a otáčať na všetky smery aj vzťahové, či zároveň sa učiť to opraviť. Viem, že to znie ako sci-fi, tak som to chcel podať len ako iný pohľad. Prečo som napísal: Je dôležité zistiť, kto dostane ak by sa tak stalo tie „právomoci“ taký systém riadiť(naznačím, práve sa o tom rozhoduje na Antarktíde…) ? Pokiaľ to bude strana sebecká – tak „the end“ štúdia človeka so slobodnou možnosťou rozhodovania na Petriho myske/Zem/ – pokiaľ strana, ktorá to chápe nesebecky len ako možnosť zbavenia spoločnosti sebeckých ego rozdielov, k znovuspojeniu a spolupráce medzi sebou, tak by to mohlo veľa dianí zmeniť? Vojna …. ak sa k tomu dopracujeme, tak podľa mňa všetky strany budú o tomto projekte oboznámené a vyčlenia na to obetu (toto mi je zlé popisovať :(, pretože III svetová vojna by bola totálka a z histórie sme sa už poučili /Atlantída/. Oni vedia, že život nekončí smrťou, takže rozumejú Stalinovi pripísanému výroku : Mŕtvy jeden človek – tragédia, mŕtvych 100 tis. ľudí – štatistika ! O Československu sa bude ešte dosť hovoriť a jednať – pod zadkom máme aj nevzácne veci okolo klonov pripravených k použitiu vo vojne (to ešte bádam – nepotvrdzujem) aj vzácnejšie veci pre život ako ropa, ktorými umývame riady, kým ostatní pijú filtrované blato z plastových fliaš hypermaketného businessu Nestlé a Coca Coly /temná strana/. Chcel som tu len ľuďom odkázať nepredávajte svoje nápady, vložte ich nesebecky do kolektívneho vedomia ! Ja verím, že sa podarí zmena. Slováci niesú zlí ľudia, len sa nechali pozvať s ostatnými do cirkusu zábavy a pokrytectva odbočujúc ich od vedomia a ľudskej podstaty. Držte sa pohromade (Svätoplukove prúty) ! 😉

    • Nula – Svätoplukovym prútom údajne predchádzali Attilove prúty, čo je hovädina, pretože Attila sa dostal k moci tak, že vyvraždil celý klan svojho brata Bleda – až na manželku, a attika-ocko potom neskôr uprednostňoval len jediného syna Erneka. Pre národ sú dôležitejšie mýty ako pravda, pretože mýty sú súčasťou riadenia procesov na 2. priorite – chronológii.

     Preto Slováci „netušia“ – „pre čo“ je socha Svätopluka na koni pred parlamentom v TAK VZPÄTEJ! /z hľadiska vnútorného rozpoloženia KOŇA KURVA!/ pozícii, že každého statika z tohoto napína, pretože v reálnej situácii by ho kôň zhodil! Autorom je Kulich = kulih.
     Pointa? Maďari poslali HLÚPEMU /glupoj Svätopluk doslova podľa ruského dokumentu/ Svätoplukovi pred rozhodujúcou bitkou krásneho koňa – s vyšperkovaným bohatým postrojom a sedlom – bez jazdca. A stiahli sa. Svätopluk to zle pochopil – odbočím – keď sa dostaneš s niekym do konfliktu a on sa ti vyhráža, že ťa zmláti, ale zrazu prepne – že čo sa budeme hádať a podá ti ruku – len analyzuje tvoje odhodlanie, vôľu, odvahu pokračovať, takže keď od agresora ruku príjmeš – práve si si nasral, spadol ti adrenalín – agresor ti pravú ruku zablokuje – a ľavou ti jebne!
     Teda – Svätopluk naletel trójskemu, chazarskému, maďarskému Kóňovi = Kóhnovi, a my sa na to pozeráme – ale nevidíme! Dôsledkom Svätoplukovho hlúpeho uvažovania, ktoré vychádzalo z jeho arogancie moci bolo, že prehliadol lesť a nevykonal rozhodujúce opatrenia – rekognoskáciu preskupovania síl nepriateľa.
     Odbočím – nemám tú knihu pri sebe a musel by som kutrať, a možno som ju požičal – vo Švédsku sa našla minca, ktorá – stručne – preukazuje skutočnosť, že prvé uhorské mince nechal vyraziť kráľ Štefan na bratislavskom hrade, a to na základe toho, že mu vtedajšie hradné knieža Breslau-Preslau-Braslau, so spádovou mocou vplyvu na južnú Moravu, poskytol útočisko pred kopóniovskými vojskami Štefanovho strýka – ktorého nechal v boji o moc zavraždiť – pred vojskami v prevahe, takže nebyť „našich“ – ktovie aký by bol vývoj
     Uhorska v iných, ako Štefanovych rukách.

     Ešte poznámka – Maďarov do Panónie priamo aj nepriamo vytlačili Chazari svojím výpalníctvom – v období najväčšieho rozmachu Chazarského kaganátu – ešte predtým, než ich nadobro rozvrátili Rusi – vďaka čomu pomstychtiví judaizovaní chazari bojujú proti Rusku dodnes – dodnes! V tom období sužovali Slovanov Avari – jediný životaschopný kmeň-národ, ktorý sa po Attilovej smrti zachoval po rozpade húnskeho zväzu, takže prechodné spojenectvo Slovanov a Maďarov /Maďari nie sú Húni – Húni boli turkystické
     plemeno, Maďari pôvodne ugrofínske, ktoré sa odčlenilo od ugrofínskeho cca 1000 rokov p.n.l. – dnes Fíni z lesa a Maďari zo stepi/ bolo odôvodnené a spolu sa im podarilo Avarov potlačiť – nie vyhubiť, a keďže v období prvej prieskumnej – Avarmi zotročenej vlny Slovanov „slovanské ženy museli s Avarmi líhať na lôžko, a Avar radšej do voza zapriahol slovanské ženy, akoby mal nivočiť koňa“ – môžeme diskutovať o genetike.

     Takúto verziu – prečo treba dať tú sochu spred parlamentu do piče, ti nevysvetlí ani Sulík – lebo by si pohneval KOALIČNÝCH „Maďarov“ – tých, ktorí sa derú k moci, a ktorí nás his-Tóricky osrali viackrát /1848,1918-9,1938,1968 – osmičkové riadené procesy/, a ktorí majú zelený islámsky pruh v zástave, lebo ako povedal Nostradamus – GP – „za pár let bude drtivá většina Maďarska až po Bákoňský les okupována muslimskými hordami“ – z čoho vyplýva, že o prežitie nášho národa sa musíme postarať sami a nespoliehať sa na NIKOHO!
     J
     a báchorke o Svätoplukovych prútoch neverím z podstaty veci – tam, kde vďaka génom moci = mocenský komplex = zabi brata svojho v orliom hniezde = buď Kain – funguje neustále súperenie o moc, tam ROVNOCENNÉ MOCENSKÉ ZVÄZKY NEFUNGUJÚ. Čo s tým?
     No to s tým, že najprv musí vzniknúť JEDNOTIACA IDEA – ktorá spojí každého jednotlivca v národe tak, že tento aj sám za seba koná tak, aby túto ideu naplnil, a aby sa zvýšil synergický efekt – súzvuk snaženia – koncentrovanie energie – potom môže prísť vedúca osobnosť, ktorá túto ideu uchopí, národ zjednotí aj fyzicky, a nasmeruje ho do naplnenie tejto idei. „Najprv sa treba spojiť ako prúty“ je hovädina a odvádzanie od podstaty!, pretože – PREČO = PRE ČO?! – odpoveď na túto základnú filozofickú otázku – motiváciu, je ústredná PRIORITA PRIORÍT = IDEA = prvá priorita obecných prostriedkov riadenia udalostí!
     – – –
     Ešte k tým chlapom a k bytom a k bezdomovcom – veľa chlapov prišlo o byty preto, pretože v období reálnych prevodov bytov do osobného vlastníctva bolo rozvedení, žili však spolu, a keďže štát by inak aj tak priklepol – a aj priklepol rozvedeným matkám hlavného užívateľa bytu kvôli deťom im – chlapi sa o toto nestarali, a pokiaľ nemali rozhodnutie o hlavnom užívateľovi – vyjadrili súhlas s prevodom bytu na ex – kvôli deťom. No a potom, keď chlap v 45-50-tke stratil zamestnanie a nemohol prispievať – žena ho vykopla. Takých boli plné petržalské lesy! Toť dôsledok chybného predpokladu – vrátane toho svätoplukovského – predpoklad je vždy otcom omylu! Musíš mať istotu!

     Nula – ak si právnik, zaujímalo by ma – ak žene priklepli 4-izbový byt z titulu, že sa stará o 3 husákove deti, a tie v čase prevodu bytu do osobného vlastníctva už mali 18, prečo sa výhradnými vlastníkmi takýchto bytov stávali len ex, a spoluvlastníkmi nie aj ich dospelé deti? Lebo tie by asi svojho otca, ktorý ich vychoval – možno nedovolili svojou mamou vykopnúť na ulicu. Tu máš zakopané svoje tri prúty!

     • Nula – tri prúty a príbeh Nuly – Zero
      Ak som začal s A – s tou skryto výsmešnou sochou Svätopluka, mal by som dopovedať aj B – že na jej mieste si viem predstaviť emotívnu skulptúru rodiny – muž, žena a ich tri deti – tri preto, pretože na prežitie národa je potrebný koeficient narodených detí 2,3! – to sú tie tri prúty!!!
      Treba si uvedomiť skutočnosť, že nielen v našej spoločnosti prebieha cielená genocída a cielený rozvrat rodiny – pomocou feminizmu, LGBT agendy, mainstreamu a šoubizu, sociálneho útlaku – nezamestnanosťou, nano-hliníkom v chemtrails a očkovacích látkach, debilizáciou vzdelávacieho systému, rozkladom zdravotníctva.
      Cieľom je rozvrat národných štátov. Základom národa je rodina, základom štátu je – mocenský klan. Pokiaľ mocenský klan pôsobí proti iným rodinám – rozvracia národ, až napokon rozvráti aj národný štát!
      A stále platí, že – „Rodina je jediné spoločenstvo, ktoré dokáže odolať zvôli mocných!“
      ZERO

 • VÝROBA EURÓPSKYCH SUPERŽOBRÁKOV
  Poznámka – známe „Sulíkove“ tézy z roku 2005 nie sú autentické, čo priznáva aj sám „autor“ – žiak experimentátor s nitrákom na hajzli. K takémuto genocídnemu „sociálnemu experimentu“ – ktorý by mala prežiť len slobodná a solidárna elita, ktorá je stále v plnke, sa zatiaľ neodhodlala ešte žiadna krajina na svete – no lebo dlhy plebsu a otrokov sa ľahko mažú aj občianskou vojnou, znárodnením, zhabaním a šibenicami – a menej kultúrnym plošným násilím. Plošné „spravodlivé a rovnomerné“ zaťaženie všetkých dlhom – aj kojencov – dokáže vymyslieť len elitný psychopat s komplexom moci, ktorému nedochádza, že ľudia, ktorí by takýmto mechanizmom mali prísť o všetko – aj o budúcnosť, a teda už nemajú čo stratiť – ho jednoducho ako mačku roztrhajú na kusy! Celá schéma sa dá zjednodušiť a pripodobiť situácii, ako keď sa vedúci samoobsluhy rozhodne rozkradnúť obchod, a vzniknuté manko rozpíše pro forma na seba, ale hlavne na všetky predavačky – ktoré predtým prinútil „dobrovoľne“ – ako podmienku zamestnania, podpísať plnú hmotnú zodpovednosť, takže on zaplatí za rozkradnutý tovar – ilustračne – 10%, a ostatní zamestnanci tých 90% – tomu sa hovorí efektivita rozkrádania. No nezabi to hneď!
  http://tadesco.cz/desiva-vyjadreni-martina-schulze-predsedy-evropskeho-parlamentu-vuci-vsem-lidem-cele-eu-zatim-tajne/

  • …:) skusim to inak (z druhej – opačnej strany).
   Pozdvihni sa duchovne vyššie a pozri sa okolo seba . Polož si otázku! Čo sa stane keď rozdáš majetok planéty a všetky technológie dáš do užívania dnešnej nevychovanej šelme(človeku) ? Majú dostatok múdrosti na to, aby nezneužili to, čo tu už dávno je a je pred šelmami skryté? Za čias Atlantídy dal Thovt múdrosť a technológiu nevychovancom, aby sa posunuli vyššie. A kde je dnes Atlantída??? : ))) Dnešnej dobe ľudia nechápu, že kam sa odlievajú peniaze? Všetky štáty sú zadlžené, netušia komu a ani dôvod. Pri tom je to jednoduché ako facka ! Ak príde k exekúcii štátov a štát sú ľudia v každom z nich. A ľudia prídu o všetok majetok nebudú vlastniť nič a nebude nič nikoho . Bude to majetok nie štátu, ale súkromníka. Len tak sa stanú rovnocennými ľuďmi, ktorí si budú vzájomne pomáhať a rešpektovať sa navzájom. Štáty taktiež prídu o financie a tak nebudú mať za čo viesť vojny. Ako inak skrotiť šelmu? Demokracia nepomáha, socializmus padol, komunizmus sa ani nedožil vzniku. Možno to pôjde takto? Otázne je (a tiež najdôležitejšie k pokroku vnímania ) kto to skutočne, myslím tu na Zemi takto „obhospodaruje“….?! Máme tu dve možnosti pohľadu Marošovu a Nulovú – vyberte si. Obe varianty sú zastúpene v OS aj v tomto, ktorý Vás ovláda v dnešných časoch zvanom „Kapitalizmus“. Vaša cesta však má smerovať úplne inam…ale to sa musíte najprv zbaviť strachu z oboch variant, inak sa budete krútiť dookola ….. 😉

   • „A ľudia prídu o všetok majetok nebudú vlastniť nič a nebude nič nikoho . Bude to majetok nie štátu, ale súkromníka. Len tak sa stanú rovnocennými ľuďmi, ktorí si budú vzájomne pomáhať a rešpektovať sa navzájom.“

    Nula – pozdvihni sa duchovne vyššie, svoj majetok rozdaj a pozdvihni bezdomovcov – vodcovia by mali ísť príkladom! Ty ozaj nie si obyčajná Nula – ja mienim zostať s nohami na zemi!

    • 🙂 ja som len simuloval to ako to tu niekto mysľou „obhospodaruje“ – srdce/cit som nespomenul úmyselne . Je potrebné príjsť najprv na to, kto to v skutočnosti je ? Myslím, že bankéri, politici, Bilderberg group…. a ostatná komunita definovaná slovom „riaditelia“ sú len prostriedok. Vybral si z textu len polovicu. Zmätok v spoločnosti prebiehajúci teraz je úmysel – buď na to príjdeme, alebo nie. Musím Ti robiť „oponenta“, je potrebné vnímať obe strany naraz – aj dobrú aj zlú až potom postúpime k tretej. Moje texty nereprezentujú nič z môjho ega. Neber ich prosím, že nimi chcem niekoho ukameńovať 🙂 Dnes sa nikto na nič nepýta ( je predsa jednoduhšie uveriť ako sa presvedčiť ). Ja dávam ľuďom možnosť si vybrať – sme tvorení ako experiment slobodnej vôle / v preklade: dokážeme zhmotniť myšlienku – na tomto pracujeme spoločensky do teraz…alééé aj naopak / a na to máme možnosť príjsť teraz / Nie každý, ale môžeme aj všetci ?! 😉

     • Nula – v tomto hmotnom svete je príbytkom – domom, a zároveň nástrojom duše – TELO. Náš život je náš jediný nástroj existencie – TU! A to telo, pre svoju existenciu – pre zdravú harmonickú existenciu, rozhodne nepotrebuje vyberať kontajnery – navyše – kontajnery sa dajú vyberať len v mestách, nie na vidieku. Aj na dedinách žijú bedári, len ich je tam menej vidieť, pretože sa nehrabú práve v kontajneroch.
      Keďže nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch – človek toto ani nedopovie – a už je to tu!
      https://www.cas.sk/clanok/507275/rodina-adamovcov-v-rajke-prisla-o-dom-za-par-minut-vyhorenych-susedov-zachranuju-slovaci/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-cas_short&utm_content=clanok1&utm_campaign=HP-new2#
      Pokiaľ sa chceš venovať duchovnej činnosti TU NA ZEMI naplno – musíš vyriešiť
      existenciu tela. Pokiaľ vieš dýchať len pravou nosnou dierkou a prežiť bez úhony nahý pri mínus 40 st. C – OK, pokiaľ ti stačí ako potrava prána a svetlo – OK, pokiaľ vieš existovať nahý – OK. Pokiaľ ťa nezaujímajú tvoje deti, vnuci, priatelia, vzťahy – OK.
      Avšak potom nerozumiem – čo hľadáš tu, pretože TO! tu nenájdeš – pretože tu sa žije prostredníctvom reálnych vzťahov, ktoré síce duchovný vzťah nevylučujú, avšak vylučujú len ten výlučný duchovný vzťah. Ten, kto hľadá výlučný duchovný vzťah – sa ho určite dočká v hodine svojej smrti. Tu sme na to, aby sme sa naučili to, čo sa v duchovnom rozmere naučiť nedá, a po fyzickej smrti toto svoje povedomie – odovzdali kolektívnemu vedomiu. Kto toto nechápe – musí sa sem neustále vracať. Preto – svoj majetok – nie som majetný, mám len to základné – nemám chuť zašantročiť, lebo má – tak ako mne teraz – pomôcť prežiť po mne tým, ktorí sú mojim pokračovaním.
      A basta!!

      Ak chceš rozjímať o tom, čo človek dneška k životu nepotrebuje, aby získal viac času na duchovné cvičenia – pozri si geniálny seriál Primitive Technology austrálskej proveniencie, ale podotýkam, že tento veľmi šikovný človek žije v prírodnom prostredí bohatom na zdroje a možnosti prežitia – dreviny, kamene, voda, klíma, relatívne bezpečie pred predátormi. A v tom je pointa – nielen tvoja invencia a zručnosť, ale aj prostredie = vzťahy, rozhoduje o tvojom prežití! Bez zdrojov to skrátka nejde! – tak ma prosím nepresviedčaj, že sa ich mám dobrovoľne vzdať! A nehovorím len o veciach!

      Primitive Technology: Stone Axe (celt), zapnúť slov. tit., 23 dielov

     • Nula – podľa mňa – za všetko ako to vypovedať – názorný príklad – príbeh Stevena Seagala – spôsob, ako napĺňať svoj život učením a službou pre iných – rozvíjaním tela aj ducha, napĺňaním svojich snov, cieľov – projektov, a keď treba – odhodlaním čeliť zlu. Realita v komplexnosti. Poučenie – bez zázemia, aj hmotného, by asi nevychoval toľko detí – čo nerovná sa deti si nafrckať a nechať ich vychovávať ulicou, alebo štátom. Bez zázemia a prostriedkov by asi určite nedokázal realizovať náročné projekty pre verejnosť – a po svojom! – čo je sakra rozdiel od truc akcie zhulenej infantilnej tínejdžerky, ktorá má potrebu každému „ukázať“, alebo od jamy, vystátej od distribútorky Strážnej veže. Podstatné – Seagal je sensei-učiteľ, ale nie je Guru!
      Životopisy: Steven Seagal -dokument (www.Dokumenty.TV) cz / sk

 • Keďže neo-chronológia pôsobí na 2. priorite obecných prostriedkov riadenia udalostí,
  po hollywoodskom trháku – sex-príbehu Ježiša s Máriou Magdalénou, prichádza na svet nový testovací – a strhujúci príbeh – JEŽIŠ A LÓWE – LOVEC VLKOV Z WALL STREET!
  http://www.nwoo.org/2017/01/31/kirill-kolikov-jak-to-mozna-bylo-s-jezisem-aneb-zakladem-vsech-veci-a-udalosti-jsou-penize/

 • „Keď nebudete mať čo jesť – predáte aj všetko svoje zlato!“ – voľná citácia slovenského geológa – prospektora, ktorý pracuje pre zahraničné ťažiarske spoločnosti – zdroj – relácia Slovenského rozhlasu spred 2-3 rokov.
  Isteže – pokiaľ budeme „musieť“ – lebo náš SKORUMPOVANÝ systém nás ku tomu „LEN“ núti – pestovať namiesto potravín technické plodiny. Takto onedlho dopadneme ako Afričania, „ktorým predtým padali kokosové orechy a banány rovno do huby“ – a teraz – nemajú čo žrať.
  Indonézia – a ostrov Borneo, kedysi preslávené pralesmi, orangutánmi a lovcami lebiek – strážcov svojej krajiny, sa v súčasnosti mení na tzv. zelenú púšť porastov plantáží palmy olejovej – čosi ako analógia „našej“ repky olejky – zelenožltého moru našej potravinovej sebestačnosti – ktorú našťastie nepestujeme aspoň v podhorskej oblasti.

  Dokument Zelená púšť – odhaľuje bezohľadné praktiky a korupčníctvo v honbe za ziskom a bezohľadnú likvidáciu krajiny a obyvateľstva – ZELENÝ FAŠIZMUS – nie len palmo-olejárskych korporácií. V Indonézii, na rozdiel od Slovenska a Čiech – obrovské množstvo ľudí nevie čítať, ani písať a preto sa nevedia brániť – tak, ako vo väčšine islamizovaných krajín. A preto – obmedzujúca islamizácia, a vôbec – KULTÚRA PÚŠTE – nech je pre nás varovaním – „kultúrny“ fašizmus má aj enviromentálnu podobu!

  • Čakám na nejaký vhodný článok, myslím, že to už mám. Na všetko je jeden univerzálny vzorec (božský vzorec, alebo inak Thorov zákon – práve ten, ktorý nám človeku bol v histórii ponúknutý ako pomoc k evolúcii, a žiaĺ ten, ktorý sme ako človek-šelma zneužili proti sebe). Vo vedeckom ponímaní sa nazýva vzorec Torus https://tetraplexicon.wordpress.com/2015/08/30/tora-tora-torus/ .Ten bol však poupravený, kedže sme súčasťou projektu „Petriho misky“ – ako sa dokážeme vyvinúť v slobodnom rozhodovaní (v symbolike ho znázorňuje had ovinutý okolo palice)? Tým hadom je v duchovne Satan – ale nie taký ako ho poznáme z programu ?! Je totižto najsofistikovanejší pokušiteľ – musí tu byť, a pomáha nám učiť sa zo svojich chýb. Tou palicou je stred …. Torus vzorca. A odtiaľto sa treba odpichnúť. Predpísal som to tu úmyselne časťou duchovna a časťou vedy … Porieši Vám to veľa zbytočných nepríjemností, no to už záleží na Vašej zvedavosti ? Mňa teraz viac zaujíma, ako je to možné, že to nejde ani na tisíci pokus vysvetliť davu, ktorý už potvrdil elitárstvu, že je pripravený si nechať udrieť na bitúngu Kapitalizmus Co. po hlave kladivom …? Nieje to vôbec zložité ako to tu funguje. Dokonca to je tak jednoduché, že to nejde človeku normálne do hlavy ? :D:D:D

   • trebárs aj tu je do toho trochu kuknuté v prvej 1/4 dokumentu: https://www.youtube.com/watch?v=yr_jdRdTtqo . Verte, že nám dajú pokoj, pokiaľ to pochopíme. Nebudeme totižto nikoho živiť negatívami…. 🙂 A proces zhabania komplet majetku spoločnosti pre uvedomenie si, že sme do teraz boli len šelmami a sebcami „obkrútení“ vlastným EGOm sa zastaví. Hlavu hore, slnko začína svietiť….stihneme to 😉

    • Nula – ONI nedajú pokoj práve tým, ktorí to chápu, pretože to je ten rozdiel medzi udelením ICH červeného akademického diplomu a vedením, poťažmo osvietením.
     Dobré dokumenty sťahujem – z X dôvodov, takže ku tomu dlhému neskôr. Ale viem ti odpovedať na ten „kmeň“, ktorí spomína aj Peter Hájek – ako tú vertikálu kríža, ktorej sa treba držať – ono je to v podstate meridián – Os prietoku hadej energie – živej energie Zeme, a energie Ducha – energie Univerza, ktorej zdrojom je Stvoriteľ.
     Pokiaľ niekto chápe natoľko, že si vie predstaviť, ako optickým vláknom pretekajú informácie – informačno-energetické pole, a teda – že pretekajú oboma smermi, že medzi frekvenciami vznikajú interferencie – spojenia v určitých fázach, že teda existujú „posolstvá“ spojené-spojité vo viacerých bodoch, že aj Internet je obrovským riečišťom rôznych protokolov – viď – naraz posielaš e-mail a zároveň sťahuješ nejaký upgrade, alebo aj vo Wi Fi – existuješ ako vybraná „frekvencia svojho čísla“ – identifikovaná kvapka vody v moriach operátorov, spojitých v oceánoch informačných sústav,
     TAK BY TO MAL POCHOPIŤ KAŽDÝ, KTO POUŽÍVA INTERNET, RESP. „SPROSTÝ“ MOBIL a pozná princíp ich fungovania – „t. j. – že po sklíčku musíš šúchať prstom, ktorý si mal predtým v nose!“

     Teraz konkrétne moja „primitívna“ skúsenosť:
     1/ S existenciou info-energo meridiánu – kmeňa, som sa stretol prvý krát v knihe o svetových masážnych technikách – konkrétne o masáži japonskej. Tam bolo jednoznačne vysvetlené, že ak si predstavíš seba na 4 nohách – meridián zeme ti prúdi od chodidiel nôh – pod kostrčou a pod chrbticou, teda z vnútornej strany chrbtice, až do hlavy, a tam vychádza cez temeno – vlasový vír, von z tela. Horolezecké príslovie – keď ti je zima na nohy, daj si čapicu! Dekel!. Teda – ležiac v posteli, alebo postojačky – energia Zeme – teplo aj informácie z bio-internetu, tzv. noosféry – prechádzajú od nôh do hlavy. „Červená niť.“
     2/ Meridián Ducha Univerza – prechádza – presne opačným smerom – od temena – vlasového víru, cez nohy preč z tela. „Modrá niť.“
     3/ Teda – predstav si seba, ako indukčný „drôt“, ktorý sa oživí – zahreje – vtedy, keď v tento systém vôbec veríš – to je základné odblokovanie, a keď si predstavíš seba, ako ti cez tento drôt tvojho „internetu“ pretekajú oba „protokoly“ súčasne.
     4/ Toto je základné napojenie na info-energetický zdroj – súčasne na SKÚSENOSŤ Zeme
     a MÚDROSŤ Vesmíru, avšak má to jeden háčik – súčasne aj na všetku dobrú, aj zlú energiu – doslova aj na zlé myšlienky – idee – predstavy iných bytostí, takže v bezpečí budeš, len ak si mantricky – predstavou, nastavíš FILTER – prioritného protokolu – „antivírusu – antiSatana“ – prioritného spojenia so Stvoriteľom! „Ktorý potom chráni tvoje kroky, hoci tomu sprvu nebudeš rozumieť prečo práve takto – v zmysle dlhodobých dôsledkov, o ktorých ty teraz nemáš ani potuchy.“ EGREGOR program NAJVYŠŠIEHO.
     5/ Čiže – máme k dispozícii info-energo KMEŇ, ktorý ak takto jednoducho meditatívne použijeme – najlepšie pred spaním, do rána sa vieme vyliečiť z horúčky, či bolesti,
     do rána nájdeme riešenie niečoho neriešiteľného, a navyše – cez noc, či počas spánku prebehne vesmírom akcia, ktorá sa volá – „Krabice – hýbte sa!“ T. j. – ak vás zajtra napríklad váš frustovaný šéf chce na porade avizovane potrestať – za hovadinu, čo vy vnímate ako niečo nespravodlivé, resp. osobné, stane sa to, že zdroj jeho frustrácie – stále nespokojná manželka – dostane nad ránom žlčníkový záchvat – váš šéf vzhľadom na jeho priority – nepríde do práce, porada sa konať nebude, a po týždni, keď si šéf od manželky v nemocnici oddýchne – na váš konflikt zabudne, resp. ho vyhodnotí ako prkotinu. TOTO FUNGUJE!

     Nula – toľko zatiaľ. Chcem ťa poprosiť – poradiť ti – pokiaľ máš linky na videá – to, ktoré má zaujať pozornosť, link neschovávaj do textu, ale vždy ho umiestni ako posledný link.
     Systém webu potom zobrazí jeho náhľad – PLAGÁT!!! – čo je tiež použitie OBRAZOVANIA – názornej ukážky. Čo samozrejme vadí neprajníkom. Ale kvôli nim tu nie sme. Dokument Judaizmus – krčmová prednáška archivára a historika Jana Kozáka o podstate rovnováhy človeka – duchovnej a hmotnej, a koreňoch slovanských véd – názov dokumentu je zavádzajúci, je to o inom.

     • 🙂 ďakujem za rady. Myslím, že píšeme o tom istom, len inými slovami 🙂 Nepotrebujem zaujať pozornosť – nepatrím medzi „kúzelníkov“, ani to nemôžem. Hore som spomínal, že sme súčasťou „Petriho misky“. Predstav si, že od začiatku (narodenia) si vychovávaný a smerovaný v tom ako to všetko funguje. Všetko dostaneš na dlani, všetko funguje tak ako má, niečo hľadáš a hneď je pripravená pre Teba odpoveď – správna… Nezačalo by Ťa to fádniť pozdejšie ? V krátkom čase vieš všetko ale Tvoj čas je dlhánsky – sám si predsa vedomím jeho strojca, no stále tomu niečo chýba – za čiarkou tejto vety je to prečo sme tu, tak – ako sme na Zemi ? Je nám sem postupne vsúvané, to čo je hore a niekde inde a zároveň ide opačne von to, čo niekde chýba….Ak niekto niekde „mimo“ potrebuje zápornú energiu, dostaneme program a medzi sebou začneme produkovať záporné vibrácie, ak niekto „mimo“ potrebuje kladné vybrácie, dostaneme program a začneme produkovať kladné vybrácie…. Na čo sa čaká, je to, že na to príjdeme a tým budeme pripravení k vyššej viac rozmernej „diplomacii“, ako tá, ktorá nás momentálne straší tu na Zemi. Že všetci aj tu na Zemi aj mimo Zeme sme jeden celok a vyvíjame ho, alebo ho ničíme. Človek sa až vtedy stane človekom. To nepôjde len tak, sa tu emočne vyhubiť a všetko s nami….?! Zem je veľký projekt a súčasťou ešte väčšieho 🙂 Máme možnosť na to príjsť – alebo sa budeme naďalej mýliť a čudovať sa Noemovej arche…?! Zatiaľ život chápeme ako časovú priamku a sebectvo z nej vyplývajúce, no máme možnosť príjsť na to, že čas je súčasťou božej trojice „priestor mysle“.
      Pochopíme to, ako spomenul raz dánsky filozof a románopisec Villy Sørensen:

      „Neexistujú žiadne limity na kvalitu, ale vždy existujú obmedzenia množstva.“

      Pochopíme, že naše oči ( dnes nadovšetký vnem – pozeráme hudbu, pozeráme jedlo, pozeráme cit, pozeráme skutok… ) nevidia reálne podkresľuje sa im úmyselne imaginarita – zatiaľ (to sú tie oči, ktoré v symboloch pľazia z vrchov pyramíd atď.)
      a je toho oveľa viac …. aj o smrti, aj o skutočnej Láske – nie tej z tureckej telenovely 😉

      http://www.uniformillusion.com/p/motionpo.html

 • AKCIOVÁ BUBLINA = BUBLINA REALITNÉHO TRHU = BUBLINA „ŤAŽBY“ DRAHÝCH KOVOV
  http://tadesco.cz/deutsche-bank-priznala-ze-manipulace-kovu-neni-konspirace-ale-skutecnost/
  Poznámka – Tu je názorne vidieť, že ekonomika nie je nič nezávislé, čo by malo mať svoje vlastné, svojbytné, objektívne „fyzikálne“ zákonitosti, ale – že je to prísne subjektívny proces, a v podstate, len jedna zo šiestich priorít – konkrétne 4. priorita obecných prostriedkov riadenia udalostí pomocou peňazí a závislosti na nich – teda – nástroj. Teda – sloboda trhu neexistuje, je to mocensko-politický nástroj, a teda – aj tézy o tom, že trhová ekonomika si všetko vyrieši „prirodzene“ sama, je prinajmenšom zavádzanie – ale skôr sa prikláňam k výrazu – podvod na národe.
  Poznámka – Musí nám byť jednoznačne jasné, že každý gram zlata vyťažený na Slovensku, a za cenu devastácie životného prostredia, vrátane tzv. krajinných kultúrnych hodnôt – skončí v rukách svetových banksterov!

 • Čo je „perestrojka“ = proces deaktivácie tvorčieho potenciálu riadiacej elity – toť odpoveď na mnoho personálnych problémov, ktoré priamo vedú k problémom a nespokojnosti v spoločnosti.
  https://sk.wikipedia.org/wiki/Dianetika

 • ZNALOSTI ZNAMENAJÚ MOC

 • Rada nad zlato – prepašovaný, už raz stopnutý dokument o metódach šmejdov – finančných poradcov. Odporúčam si to stiahnuť – materiál je neoceniteľným varovným mementom pre všetky vekové skupiny.

 • Ešte dodatok k téme z iného zdroja – patrí to pod komentár SAKRA BACHA!..:

  Utečenci. Bude sa kvôli nim vyvlastňovať aj u nás tak, ako v Nemecku?
  Reklama:

  Niekde som čítal, ze Nemecko má dosť veľké problémy s utečencami s ohľadom na možné vyvlastňovanie pozemkov a pôdy. Týka sa to najmä d zaberania súkromných neobývaných budov a domov či v krajných situáciách priameho vyvlastňovania. Myslite si, ze sa to môže odraziť aj u nás a ako? Sú tam nejaké riziká?
  28. 10. 2015

  Zdroj: vyvlastnenie.sk
  Reklama:

  Podľa medializovaných informácií sa to údajne v Nemecku deje.

  Ale Nemecko je z hľadiska politickej kultúry, rešpektu k pravidlám, disciplíne, poriadku, rešpektu k vlastníctvu a vzájomnej ohľaduplnosti na úplne inom stupni ako Slovensko. Kvalita právneho štátu je odlišná. Slovenské vyvlastňovanie je preto asi niečo úplné iné ako vyvlastňovanie v Nemecku.

  Vzhľadom na momentálne nálady v slovenskej spoločnosti dnes nepredpokladám, že by hrozilo vyvlastňovanie kvôli zabezpečeniu bývania utečencov.

  Teraz, ak dovolíte, to na chvíľu preženiem a vychýlim v mysli kyvadlo do opačnej strany.

  Ak by hypoteticky vláda vyhlásila, že je potrebné vyvlastňovať majetok obyvateľov kvôli ochrane pred utečencami, tak by s tým parlament asi nemal problém. Takmer nikto by asi proti tomu neprotestoval. Nečudovali by sme sa, aby by si to pochvaľovali aj tí, ktorí by potom dostali z úradu oznámenie, že štát ide vyvlastniť práve ich majetok.

  Zdá sa to absurdné, ale zákony, ktoré prijal slovenský parlament, to umožňujú. Za posledných dvadsať rokov sa v legislatíve postupne rozširuje zoznam dôvodov, pre ktoré Vám môže štát vyvlastniť Váš majetok. Kde sa to zastaví, to nevieme.

  Občianska iniciatíva „Za spravodlivé vyvlastňovanie“

  http://www.vyvlastnenie.sk

  e-mail: v y v l a s t n e n i e @ g m a i l . c o m

 • SAKRA BACHA!!! http://tadesco.cz/
  Na náhradnej webstránke bývalého spolueditora Prvopodstaty – Tomáša Marného, sa objavila naliehavá správa
  o podmienkach zmeny osobného vlastníctva nehnuteľností v EU k 01.01.2017!!!,
  čo je krkolomný termín pre občanov-vlastníkov, vzhľadom na tieto dlhodobo utajované skutočnosti!

  Podstata problému – EU sa údajne rozhodla celoplošne „zobecniť“ vlastníctvo –
  prakticky podľa svojej potreby disponovať tak obecnými nehnuteľnosťami
  v jednotlivých štátoch, tak i nehnuteľnosťami v osobnom vlastníctve – a to fakticky podľa práva Tretej ríše!

  Správy, ktoré toto celé už verejne predchádzajú, sa týkajú „akože iba“ potenciálneho zhabania nemeckých fariem v zmysle zdrojového zabezpečenia Nemecka – akože pre prípad vojny a celkového ohrozenia – vrátane občianskych nepokojov, avšak obsah tejto normy ďaleko prekračuje tento zastierací manéver s farmami!
  Celé je to nastavené, ako kvázi výslovné vyhlásenie o odmietnutí posmrtného darcovstva svojich orgánov – teda – súčasní vlastníci nehnuteľností /vrátane obcí!/ by mali akože „slobodne“ odmietnuť dobrovoľné vyvlastnenie v prospech EU, inak im tento majetok môže EU zhabať podľa potreby – napríklad na umiestnenie imigrantov. Za týmto účelom by mali súčasní vlastníci vykonať VEĽMI PODOZRIVÚ, a formálne veľmi prísnu aktualizáciu svojho nehnuteľného majetku na údajnom centrálnom katastrálnom registri EU v Krakove!

  http://tadesco.cz/zabaveni-pozemku-je-naplanovano-eu/
  http://tadesco.cz/uzce-souvisejici-tema-s-pozemky/#comment-127
  http://www.vyvlastnenie.sk/

  Kto chce mať pokazený nie len jeden deň, nech začne týmto – toto je
  o podmienkach vlastníctva vo fašizme!
  ZRUŠILI TVOJ ZÁKON 2. ČASŤ – PROF. WALTER VEITH

 • Verejné obstarávanie u chazarských susedov – veru, za tú ich Ukrajinu by sme mali mrieť v boji proti Rusku! Pozrieť komentáre pod článkom!
  http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/9277-majdan-jacenuk-vila-miami

 • „Závěrem je třeba uvést, že nelze opomenout možné negativní dopady přílišné aktivity orgánů činných v trestním řízení v této oblasti na fungování zastupitelstev, zejména menších obcí.“

  – to malo byť ČO?!! Copywriterské – DO IT?! QUI BONO?! – CONCIPIENTO?!
  Máš u mňa Bradyho medalu za ojebávanie!!!
  Poznámka – ten chlapík na videu – NIE JE KOČNER!

Pridaj komentár