Trumpova advokátka manipuluje

V poslednom čase sú zúfalé pokusy zvrátiť výsledok volieb v USA celkom zábavné. Svoju pravdu sa advokátka Sidney Powell snažila dokázať svedectvom odborníka. Bohužiaľ nevieryhodným.

Vo svojej žalobe kvôli podvodu vo voľbách v štáte Georgia priložila miestoprísažné vyhlásenie odborníka na počítačovú bezpečnosť. Navid Keshavarz-Nia je vraj obrovská kapacita so skúsenosťami z CIA, NSA, FBI apod. Podľa neho išlo zjavne o počítačovú manipuláciu a volebný podvod.

V podobnom duchu sa vyjadril aj článok v American Thinker. Podľa autora je svedectvo odborníka Navid Keshavarz-Nia klincom do rakvy Demokratov a autorita svedka je mimo všetkých pochýb.

V čom je problém?

Navid Keshavarz-Nia je skutočne relatívne známe meno v danej oblasti. V roku 2017 vystupoval ako rečník na konferencii Cyber summit v zastúpení dnes už neexistujúcej spoločnosti Black Key Solution LLC. Dokonca je spomínaný aj ako dôležitá osoba v príbehu New York Times pri odhaľovaní multimiliónovej defraudácie. Vo svojom svedectve sa však odvoláva na program amerických tajných služieb Hammer and Scorecard (HaS) na zmenu volieb pomocou manipulácie s volebnými systémami.

Keshavarz-Nia potom existenciu HaS dokladá odvolávkou na úniky Wikileaks, ktoré sú vraj potvrdené inými osobnými svedectvami. Základom je teda Wikileaks a všetko o programe HaS, či plánoch na zmenu volieb, by sme mali nájsť na tomto mieste.

Server wikileaks.org poskytuje možnosť podrobného vyhľadávania v obsahu. Stačí teda uviesť kľúčovú frázu a mali by sme sa dostať k podrobnému popisu celého utajeného programu. Ukazuje sa však, že žiadny program HaS na serveri neexistuje. Na Wikileaks sa nespomína ani Dominium Voting System (DVS), čo je firma na dodávku volebných zariadení. Na troch miestach sa spomína softvér Scytl, ktorý je súčasťou zariadení DVS, avšak vždy len mimochodom v záplave iných informácií.

Dá sa teda povedať, že existencia programu na úpravu volieb nie je vôbec dokázaná. Svedectvo odborníka je potom iba kompiláciou už známych pochybností zaštítených akurát jeho profesnou históriou.

K dispozícii sú dve možnosti. Ide o profesionála v odbore, ktorý skutočne svedčí ku nemožnosti priebehu volieb, ako sa odohrali, z pohľadu možností výpočtovej techniky. Ak však jeho reťaz vývodov začína závažným pochybením, potom je zjavné, že omáčku k žalobe si Keshavrz-Nia nepísal sám. Nejde teda o jeho vlastné svedectvo, ale o pripravený kompilát, s ktorým možno súhlasí, ale ako dôkaz pre súd nadobúda pochybnú hodnotu.

Druhou možnosťou je fakticky porušenie amerických zákonov, keď vlastne nejde o svedectvo, ale iba o podpis už pripraveného textu. V tejto variante Keshavarz-Nia je akýmsi najatým bielym koňom, ktorého meno s dlhým radom titulov má poslúžiť na potvrdenie autority „dôkazu“. Ktorý však žiadnym dôkazom nie je.

No povedzte sami, nie je to komické ???

Pridaj komentár