Učte sa arabsky, odkazuje Mutti Merkel.

Je neuveriteľnou iróniou osudu, že dcéra kresťanského pastora je osobou, ktorá silou autority najmocnejšieho štátu likviduje korene civilizácie postavenej na kresťanských základoch.

Angela Merkel svojou politikou otvorenia dverí islamskej imigrácii vytvára podmienky, aby v historicky dohľadnej dobe islam triumfoval na území Európy. Posledným dôkazom je pokus o dohodu so Sultánom, ako volajú tureckého prezidenta Erdogana, kde sľubovala Turecku bezvízový režim s Úniou.

Tento fanatický islamista celé desaťročia pracuje na demontáži odkazu Atatürka, človeka, ktorý odmietol islam ako zbierku povier zaostalého špinavého beduína. Za pomoci peňazí vahábistov z Perzského zálivu obsadil mocenské posty dovtedy prísne sekulárneho štátu. Postupným uprednostňovaním náboženských predstaviteľov dochádza k výmene tureckej elity. Náboženské školy sa uznávajú ako stredný stupeň vzdelania a vysoké školy opúšťajú formálne vzdelaní ľudia, ktorých jediným cieľom je šíriť islamskú infekciu ďalej.

Jedným zo spôsobov, ako Kemal paša zabezpečil pretrhnutie väzieb spoločnosti s islamským fundamentalizmom bol prechod Turecka na latinku pri zápise turečtiny a uprednostňovanie európskych jazykov pri výučbe.

Erdogan ide opačným smerom. Súčasťou plánov na výučbu v školách je zaradenie arabčiny a arabského písma do výučby. Kritici tvrdia, že hoci výučba nie je povinná, tlak nábožensky orientovanej, stále silnejšej časti obyvateľstva, bude nútiť deti „dobrovoľne“ povinne navštevovať hodiny arabčiny. A neskôr v tomto jazyku a písme bude prebiehať celá výučba.

Dôvod je samozrejme náboženský. Väzba na jazyk Koránu a náboženského fundamentalizmu obmedzí prirodzený výber a kritičnosť mladej generácie. Deti sa budú učiť v prvom rade Korán, tafsíry, čo sú výklady súr Koránu, hadísy a ich potreba štúdia svetských vied a náuk postupne zanikne. Výsledkom bude arabizovaná, radikálne islamizovaná spoločnosť, ktorá so sekulárnou víziou Atatürka nebude mať okrem mena nič spoločné.

A túto spoločnosť smerujúcu k neznášanlivosti a nedemokratickému islamskému právu šaria, Angela Merkel pozvala do Európy. Ak by bola tajným agentom, trójskym koňom islamu, nemohla by konať lepšie…

Zdroj:

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/11/turkey-arabic-education-divides-country.html

10 komentárov

Pridaj komentár