Vážení, vám drbe. Komentár Petra Králika

Otec vlasti z Elektry raz bol býval povedal „Vážení, vám drbe“.

Taký pocit mám dnes, keď čítam statusy predstaviteľov Smeru, ako strašne sú proti referendu o rodine a pod tým si zhodne chrochkaju liberálne ovečky, že ako to ten Smer natiera bigoťákom.

Vážení, vám drbe, hovorím opäť a znova.

To, že Smer má 83 hlasov v NR SR a že nebyť jeho hlasov, tak zmena ústavy o manželstve neprejde, liberálnym ovečkám asi nedochádza, alebo namiesto mozgu majú mäsový mlynček.

Keby mal Smer skutočne záujem riešiť práva gaykomunity, tak by tak urobil už dávno v rokoch 2006-2010 alebo 2012-2014.

Vôbec by to nemusel vydávať za práva gaykomunity, pretože tie tri veci vôbec nie sú o právach gaykomunity, ale o posilnení individuálnej občianskej zodpovednosti.

Stačí na to jedna vyhláška ministerstva zdravotníctva a 2 malé novely Občianskeho zákonníka. Vyhláška ministerstva zdravotníctva by upravila možnosť menovať okruh osôb v zápise v zdravotnej dokumentácie, ktoré môžu byť informované o zdravotnom stave.
Táto úprava nie je o sexuálnej orientácii ale o slobode voľby pre každého! Či už ide o ľudí žijúcich osamote bez rodinných príslušníkov, alebo ľudí ktorí nemajú najlepšie vzťahy s rodinou – možnosť menovať 3 osoby ľubovoľných známych, ktorí budú informovaní o zdravotnom stave držiteľa zdravotného poistenia, nie je o sexuálnej orientácii, ale právach poistencov!

Rovnako priorita dedenia zo Závetu nie je o sexuálnej orientácii, ale o individuálnej slobode a zodpovednosti nakladať so svojim majetkom. Na to stačí prehodiť v Občianskom zákonníku pár slov tak, že dedenie zo zákona nastupuje až keď nie je Závet.

Inštitút spoločne zdieľanej domácnosti stačí v Občianskom zákonníku definovať samostatne a bez ohľadu na sexuálnu orientáciu.
Išlo by o jednoduchú zmluvu, ktorá by sa registrovala na obecných a mestských úradoch a zrušiť by sa dala dohodou či jednostranne vypovedaním jedného z účastníkov.
Opäť by išlo len o posilnenie ochrany súkromnoprávnych aktov, ktoré nemajú nič spoločne so sexuálnou orientáciou.

Tieto 3 veci mohol urobiť Smer behom jednej schôdze za 5min svojimi 83 hlasmi. Situácia sa nemusela tak vyhrotiť ako dnes.

Spoločnosť nemusela prejsť do studenej občianskej vojny.

Lenže je jednoduchšie stavať proti sebe jednotlivé skupiny občanov, ako prijať 3 triviálne a nezáživné opatrenia, ktoré sú bezproblémové a celú tému vrátia do praktického normálu.

A liberálne ovečky si chrochtajú pod bojovnými statusmi Smerákov ďalej, banálne riešenia triviálnych problémov ich dávno nezaujímajú, chcú svoj boj, bez akejkoľvek dohody…

Vážení, vám drbe!

One comment

  • nesúhlasím s druhým bodom (a prvý resp. tretí sú právne možné už teraz, prvá cez overené splnomocnenie, druhá cez inštitút spoločnej domácnosti, hoci je pravda, že prípadná registrácie druha – družky by odstránila prípadnú neistotu), mali by byť zachovaní neopomenuteľní dedičia. aj v súčasnosti má závet prednosť pred zákonom pokial neobchádza neopomenuteľných dedičov, t.j. deti poručiteľa. pri maloletých 100%, plnoleté deti 2/3. aj tie je možné v odôvodnených prípadach vydediť. určite by bola veľká chyba ignorovať zákonné dedičské právo maloletých detí, pretože to nie je len o osobnej slobodnej volbe poručitela ale aj o jeho zodpovednosti za jeho predchádzajúce činy…a deti za ne nemôžu :). takže maloleté deti, resp. študenti do určitého veku (nie univerzity tretieho veku, ale napr. 27 rokov) by mali mať zachované povinná dedenie, potom by som to možno znížil resp. viac liberalizoval dôvody vydedenia. ako by povedal Sandálik, Machnáčik a Rukávnik, príroda musí byť v rovnováhe….v tomto prípade osobná sloboda a zodpovednosť jednotlivca…

Pridaj komentár