Veľmi citlivý dokument odhaľujúci svedectva o znásilňovaní žien a deti

Veľmi citlivý dokument odhaľujúci svedectvá o znásilňovaní žien a detí a tiež nútenej prostitúcii v utečeneckých táboroch v Hessene.

Dokument bol vydaný nemeckými organizáciami pre sociálny blahobyt ako LFR (Landesfrauenrat) Hessen, Der Paritätische Hessen, Pro Familia Hessen and the Landesarbeitsgemeinschaft Hessischer Frauenbüros.

Tento dokument prehlasuje, že deti a ženy sú pravidelne sexuálne obťažované moslimskými utečencami, že sa obávajú isť večer na toaletu a snažia sa zabrániť znásilneniam tak, že spia oblečené.

Ženy, ktoré nie sú sprevádzané mužmi, sú preto považované za ľahkú korisť a už zmienené organizácie žiadajú, aby ženy a deti boli oddelené od mužov.

Korešpondent prekladajúci dokument píše, že toto je otvorený list niekoľkých veľkých organizácii v Hessene a je o internovacom zariadení, kde sú ľudia ubytovaní na ďalšie procesovanie.

Zmieňuje sa o nedostatku bezpečnosti pre deti a ženy, ktoré vedú k znásilňovaniu a obťažovaniu a zatiaľ nepotvrdenej nútenej prostitúcii.

Korešpondent prízvukuje, že tieto organizácie patria medzi najväčšie ich druhu a Pro Familia je všeobecne známa v celom Nemecku. Pokrývanie tohto problému médiami hlavného prúdu je zriedkavé až vzácne, pretože strápňuje vládne inštitúcie v Hessene a Berlíne.

Tento príbeh bol prvý krát publikovaný cez Hessenschau.de a Deutschelandfunk.de…

Tento dokument priamo spochybňuje epickosť či rozprávkovosť prijímania utečencov, ktorú sa mainstream snaží ukazovať a ktorá nepoukazuje na žiaden negatívny aspekt usadenia sa miliónov moslimov v Európe.

Minulý týždeň v Nemecku bolo 7 ročné dievčatko znásilnené  severo-africkým utečencom v detskom parku a príbeh, zaznamenal malú alebo skoro žiadnu pozornosť médií.

Švédsko, ktoré otvorilo svoje hranice masovej imigrácii, sa stalo hlavným mestom západu s najväčšou mierou znásilnení, ktorých nárast vystrelil až na 1400%. A až 77,6% sexuálnych násilníkov sú identifikovaní ako „cudzinci“.

Ako sme už napísali  minulý týždeň, škola, ktorá poskytla svoju telocvičňu utečencom na ubytovanie, varuje dievčatá, aby nenosili sukne či krátke nohavice kvôli tomu, aby neprovokovali.

Nemecko, ktoré plánovalo prijať až 800tisíc týchto utečencov do konca roka, zaviedlo kontrolu svojich hraníc a ako sa mnohí sťažujú, malo to byť zavedené už týždne predtým.

Dole je uverejnene krátke video, ktoré má cez milión zhliadnuti na YouTube a aj napriek určitým vekovým obmedzeniam prezrádza temnu stránku a povahu utečencov, ktorá nie je prezrádzaná a uverejňovaná západnými médiami alebo TV stanicami.

preklad R.K.

Zdroj: REPORT: MUSLIM MIGRANTS RAPING WOMEN & CHILDREN AT GERMAN REFUGEE CAMP

One comment

Pridaj komentár