Verejné zhromaždenie v Rudňanoch na tému problematického spolunažívania

Uvádzať prípady problematického spolunažívania majority a s problémovou časťou z rómskej komunity je iste zbytočné.

Takmer každý čitateľ pozná ťažký osud Oskara Dobrovodského. Mnoho čitateľov má vlastné skúsenosti „z oboru“, prípadne tento problém postihol niekoho čitateľovi blízkeho.

Iste, asociálne správanie je vlastné aj nejednému rodenému Slovákovi. Prečo teda ak sa asociálne správa občan z rómskej komunity, vyvoláva to zvýšený ohlas v spoločnosti?

Je to hlavne tým, že v prípade asociálneho spoluobčana z prostredia mimo rómskych komunít nemajú úrady problém zasiahnuť a neraz zasahujú aj prísne.

Problém majú naproti tomu v prípade, že dotyčný nespratník je príslušníkom rómskej komunity. Vtedy sa na obranu jeho konania aktivizujú rôzne štedro dotované mimovládky.

Alebo dokonca, ako bolo aj v prípade policajného zásahu vo Vrbnici, štátni úradníci. V tomto prípade  sa tradične ohlásila „verejná ochrankyňa práv“ Jana Dubovcová. Tá vykonáva svoj post tak selektívne, že mnohí názov jej funkcie „ombudsmanka“ vyslovujú ako „rombudsmanka„.

Iste si mnohí spomenú ako sa v mene „antirasizmu“ postavila proti Oskarovi Dobrovodskému jedna z vedúcich postáv vládneho Smeru Monika Flašíková – Beňová.

Ak na mnohých miestach neváhajú „osadníci“ ručne stručne dohovoriť slovenskej polícii, aké je ich správanie voči občanovi, ktorí nepožíva status „verejného činiteľa“?

Dnes je aktuálna téma migrácia a jej dôsledky. Téma rozdelila spoločnosť viac než ostrou líniou. Na jednej strane stojí malá časť s veľkým podielom na moci t.j. parlamentní politici, mimovládky, tzv. mienkotvorné médiá.

Na druhej strane stojí drvivá väčšina občanov Slovenska. Na túto tí prv menovaní upierajú prostredníctvom tzv. mienkotvorných médií svoj „pohľad káravej“, označujúc ju za „náckov“ a „extrémistov“.

Neraz poniektorí z „elity“ aj otvorene naznačujú, že nebudú váhať použiť represívne zložky štátu voči príliš hlasným kritikom nositeľov moci či plánovanej islamizácie.

Také jednoduché to však nie je, v marci čakajú Slovensko voľby, v ktorých môžu časť parlamentných lavíc obsadiť reálne „nesystémoví“ politici. Prípadná aktivita polície v tomto smere ešte pred voľbami by situáciu poriadne skomplikovala.

Negatívny vzťah občanov Slovenska k migrácii a štátom podporovanej islamizácii je v mnohých prípadoch motivovaný (popri inom) skúsenosťou občanov Slovenska s dôsledkami inej migrácie, niekoľko desaťročí až storočí starej.

Segregované oblasti so svojskými pravidlami správania sú dodnes neriešeným dôsledkom tejto dávnej migračnej vlny. Nezvládli sme ani tú za celé tie desaťročia ba až stáročia. Naozaj nie je dôvod sa nafukovať, ako excelentne by sme pri súčasnom stave vecí verejných zvládli tú vlnu súčasnú.

O tom všetkom a mnohom malo byť zhromaždenie v sobotu 15.8. 2015 v Rudňanoch.

Teraz však prišlo toto vyhlásenie:

Vec: Oznámenie zrušenia verejného zhromaždenia

listom zo dňa 4.8.2015 sme obci Rudňany oznámili zvolanie verejného zhromaždenia pod názvom: RUDŇANY – RÓMSKY PROBLÉM – Návrhy a riešenia, na deň 15.8.2015 so začiatkom o 15:00 hod.. Vzhľadom na isté okolnosti a závažné fakty o ktorých budeme nielen verejnosť, novinárov a ďalšie subjekty v primeranom čase informovať týmto oznamujeme, že došlo k zrušeniu vyššie uvedeného verejného zhromaždenia. V Košiciach, dňa 14.8.2015 Občianske združenie 7 Statočných JUDr. Vladimír GÜRTLER, predseda OZ

Odvolať takto akciu deň pred jej uskutočnením, tak tam sa iste niečo „zomlelo“. Skúsime zistiť o čo ide, a to  priamo u zdroja. O prípadné zistenia sa podelíme s našimi čitateľmi.

[sociallocker][/sociallocker]

3 komentáre

Pridaj komentár