Vlastizrada – ktorú si naviac platíme sami

Za posledné mesiace sa ako huby po daždi vyrojili v médiách, zvlášť v tých „správne orientovaných“ – rozumej tvrdo protiruských, celá plejáda „nezávislých“ analytikov a propagandistov. Možno by bolo dobré sa vždy pozrieť na históriu a pozadie takýchto ľudí.

K napísaniu tohto komentára ma viedol zaujímavý bulvárny článok, ktorý pojednáva o kariére rodinnej skupiny Naďovcov, ktorej hlavným a najčastejšie videným predstaviteľom je Jaroslav Naď. Tento, po ohromujúcej a finančne nesmierne zaujímavej kariére, sa stal zástupcom Stredoeurópskeho politického inštitútu (CEPI), ktorý je členom tzv. Stredoeurópskej strategickej rady (CESC – Central European Strategic Council)

CEPI

Na stránke CESC si môžete nájsť, čo je cieľom CEPI, ktorú Naď zastupuje

Central European Policy Institute (CEPI) je regionálna názorová organizácia (think-tank), ktorá je členom Stredoeurópskej strategickej rady, so sídlom v Bratislave, na Slovensku. Jej poslaním je pomôcť ľuďom s rozhodovacou právomocou a tvorcom verejnej mienky v strednej Európe k vytvoreniu jednotnej reakcie na aktuálne výzvy, a na zlepšenie kvality ich príspevkov do diskusií v EÚ a NATO. Na dosiahnutie tohto cieľa, organizácia spája špičkových expertov a inštitúcie v regióne, podporuje inovatívne riešenia a úzko spolupracuje s vládami na premene odporúčaní do praktickej politiky.

Inými slovami CEPI hovorí, že ovplyvňuje politiku Slovenska v prospech Európskej Únie a NATO

Veľmi pozoruhodný je rozsah partnerskej spolupráce CEPI, čo neznamená nič iné než len označenie organizácie, ktoré proste nemá núdzu o peniaze. Tu by som sa rád zastavil. Hoci ide o organizáciu, ktorá má za cieľ ovplyvňovať politiku a verejnú mienku, žiadala by sa úplná transparentnosť, t.j. zverejnenie prostriedkov, ktoré táto organizácia dostáva, mená a názvy donorov a tiež na čo boli tieto financie použité. Zvlášť keď si medzi partnermi uvádzajú aj štátne orgány Slovenskej republiky. Nič také na stránke nenájdete.

Je to neuveriteľné, ale je to tak. Na stránke neexistujú žiadne finančné odkazy

Možno poznáte anglické heslo „Follow the money“ – v prenesenom význame „Kto platí„. Hovorí vlastne o tom, že ak chce niekto niečo dosiahnuť, musí zaplatiť, t.j. kúpiť si vplyv, ľudí a moc. Zásadou transparentnej existencie ľudí a organizácií vo verejnom priestore je práve transparentnosť použitia zdrojov, aby bolo jasné, kto platí. Ak takéto niečo chýba, ide o mafiánsky spôsob existencie, spôsob priamo nabádajúci ku korupcii a korumpovaniu.

Naviac je úplne zrejmé, že peniaze sú aj zo zahraničia – minimálne z NATO, keďže to majú uvedené na spodku stránky „This website is developed with the support of NATO“ = „Stránka bola vytvorená s podporou NATO„. Neviem o tom, že by bolo etické presadzovať záujmy neslovenského subjektu v slovenskej politike utajene. Práve to riešili zákonodarcovia demokracie v USA, keď v roku 1938 zaviedli tzv. zákon FARA (Foreign Agents Registration Act – Zákon o registrácii zahraničných agentov/sprostredkovateľov). Organizácia CEPI uvádza množstvo projektov, ktoré organizuje, pritom sa nedozvieme, pre aký účel, za koľko a koho záujmy CEPI a teda aj Jaroslav Naď zastupuje. Jediným návodom je cieľ samotnej organizácie, ktorá hovorí, že ide o presadzovanie cieľov NATO a EÚ

Kto je Jaroslav Naď?

Jaroslav Naď nie je nezávislý analytik, ale zahraničný agent – čo je zrejmé z jeho účasti v organizácii platenej zo zahraničných zdrojov a presadzujúci jej ciele. Z horeuvedeného tiež vyplýva, že bude s veľkou pravdepodobnosťou dobre platený agent. Jeho vyjadrenia a hodnotenia nevyjadrujú nezávislý a objektívny pohľad, je to manipulácia a propaganda voči slovenskej verejnosti v prospech cudzieho, potenciálne voči slovenským záujmom nepriateľského, subjektu. Ak by teda náhodou došlo k tomu, že záujem Slovenska sa bude diametrálne rozchádzať so záujmom NATO a Jaroslav Naď, ako občan Slovenskej republiky bude naďalej obhajovať voči Slovensku nepriateľskú politiku, ide o zradu Slovenska, teda vlastizradu. Ak je naviac CEPI platené aj z verejných zdrojov Slovenskej republiky, išlo by doslova o absurdnú situáciu, keď si Slovensko, t.j. daňoví poplatníci, t.j. my všetci platíme vlastného nepriateľa…

Záver

Organizácia CEPI a ďalšie organizácie s ktorými CEPI spolupracuje či už pod hlavičkou CESC, alebo v rámci partnerskej spolupráce, nevyjadrujú záujem Slovenska. Ich predstavitelia nemajú najmenšie právo vynášať hodnotové súdy ako nezávislí analytici, ale len ako lobisti v prospech NATO, Nemecka, Únie apod. Verejnoprávne médiá by sa teda podobným ľuďom mali širokým oblúkom vyhýbať alebo aspoň vytvárať protiváhu k ich prezentácii.

Jaroslav Naď a ďalší predstavitelia CEPI ako Marián Majer (mimochodom, čo robí člen parlamentnej strany SaS v subjekte, ktorý má potenciál negatívne ovplyvniť Slovensko?), Tomáš Valášek, či Tomáš Nagy by teda mali byť označovaní vždy ako závislé zdroje, s označením organizácie, ktorá háji a vyjadruje záujem, ktorý nemusí byť výhodný pre Slovensko

 

Zdroj:

One comment

Pridaj komentár