Zakážeme rodičom, aby deťom čítali rozprávky? Nechceme diskriminovať ostatné deti.

Adam Swift z britské univerzity se ve své práci a rozhovoru pro rádio ABC zamýšľa, či by sme nemali rodičom zakázať zvýhodňovať svoje deti čítaním rozprávok na dobrú noc.

Profesor Adam Swift nakoniec ve své práci došel k záveru, že by nemalo byť zakázané

čítať deťom rozprávky na dobrú noc, pretože „negatívny dopad by převážil nad pozitívami“.

Swift tvrdí, že štát dáva rodičom priveľa slobody vo výchove detí, a teda že by sme mali zvážit, co ešte rodičom zakázať, aby sme nediskriminovali ostatné deti.

 

čítajte viac

http://mika.blog.idnes.cz/c/497774/cteni-pohadek-na-dobrou-noc-diskriminuje.html

 

Zdroj blogu:

Zdroje k výzkumu Adama Swifta o diskriminácií čítaním rozprávok:

http://eagnews.org/prof-parents-reading-bedtime-stories-are-disadvantaging-other-children/

http://www.abc.net.au/radionational/programs/philosopherszone/family-values/6424366

 

 

2 komentáre

Pridaj komentár