Žiadny ľudskoprávný princíp nepredpisuje samovraždu národa

Toto video si treba pozrieť – a zapamätať. Video je s českými titulkami. Venujte mu svojich necelých 8 minút. Bude sa to hodiť, keď vám naši politici a mimovládkari budú ťahať medové motúzy pod nos

 

33 komentárov

 • https://www.aktuality.sk/clanok/419754/moslimovia-sa-postavili-proti-navrhu-zakazat-vystavbu-mesit-na-slovensku/
  Islám: Co by měl Západ vědět
  Poznámka – video je určené pre diváka, ktorý chápe narážky

 • Islám step by step – „Walk like an Egyptian!“
  Atentát v Berlíně, Německo, multikulti, imigranti, islam a co bude dál?

 • MOHÁČSKE MEMENTO ZRADY
  Poznámka – cieľom islamizácie časti Európy Osmanmi v tej dobe – v 15. až 17. storočí, bola stratégia /bezohľadná voči životom obyvateľov!!!/,

  https://www.valka.cz/12222-Turecke-vojenske-vyboje-na-uzemi-dnesneho-Slovenska-I-
  http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/406335-horucu-hlavu-islamskeho-radikala-schladi-vazenska-cela/

  ako najprv poraziť a preválcovať a vyhladiť protestantské hnutie a protestantské
  a pravoslávne krajiny, a potom ich dostať späť pod kontrolu katolíckej cirkvi – pomocou armád krajín so silným katolicizmom /Poľska, Chorvátska – ktoré nechali najprv vykrvácať spupné Uhorsko pri Moháči, Transylvániu a Balkán priebežne od začiatku osmanskej invázie/, a následne ich rekolonizovať novým osídlením!!! Doslova – preformátovať! A toto sa deje opäť!
  ———————————————
  Ako ich – moslimov a afrických imigrantov, do Francúzska natiahli ľavicoví anarchisti a slniečkári – ktorých cieľom je najprv vyvolanie Chaosu – lebo
  v konečnom pláne je Poriadok – NWO! /Chaos et Ordo/

  Muslims and Antifa Have Taken Paris
  https://www.youtube.com/watch?v=xF-Lof8Qiy4

  Muslims, Immigrants, Africans Riot in France! FEB 2017
  https://www.youtube.com/watch?v=sJ8fM5MI5XQ
  ——————————————————
  Prehraná bitka pri Moháči 1526:
  „Fatálna porážka uhorského vojska vedeného kráľom Ľudovítom II. Jagelovským tureckou armádou. Na uhorskej strane sa bitky nezúčastnili vojská sedmohradského vojvodu Jána Zápoľského ani vojská z Chorvátska. Posily z Česka boli v čase bitky ešte len v Stoličnom Belehrade, taktiež pomoc z rakúskych krajín, ktorú prisľúbil arcivojvoda Ferdinand I., sa nedostavila včas. Samo uhorské vojsko bolo navyše malé, málo motivované a jagelovské vedenie nemalo jasne stanovenú taktiku. Zrážka uhorského vojska (asi 25 000 mužov) s viac než dvojnásobne silnejšou a výborne vycvičenou armádou tureckého sultána Süleymana I. (asi 60 000 mužov) dopadla katastrofálne.“

  Battle of Mohacs (Turko-Hungary War – 29 August 1526)
  https://www.youtube.com/watch?v=Nby6izL6luM

  Následky:
  „Po víťazstve pri Moháči sa Turkom otvorila cesta do Uhorska. Už v septembri 1526 dobyli a vyplienili Budín, Pešť a okolité kraje. Uhorsko sa zredukovalo na Kráľovské Uhorsko (teda najmä Slovensko a Burgenland) a Bratislava sa stala jeho hlavným mestom, Trnava sa stala jeho hlavným cirkevným sídlom (presídlil do nej ostrihomský arcibiskup s kapitulou). Turecká okupácia Dolného Uhorska (teda územie dnešného Maďarska) trvala až do roku 1683, kedy bolo turecké vojsko pri Viedni porazené (12. september 1683) a postupne bolo z územia Slovenska i Maďarska vytlačené. Bitku pri Moháči považuje väčšina historikov v oblasti Strednej Európy za symbolický koniec obdobia stredoveku.“

  https://sk.wikipedia.org/wiki/Bitka_pri_Moh%C3%A1%C4%8Di_(1526)

  1529 – Oblehani Vidne~
  https://www.youtube.com/watch?v=8FsEKcht–A

  Poland to Muslims, Jesus is King, now get out! USA needs to watch this!

 • Diskusia k demonštratívnemu protestu nie-slniečkárky – čo iní môžu z titulu svojej viery, ale iní nesmú z titulu za-KONA – alebo – ako sa púštne národy zabávajú tým, že okolo škorpióna zapália kruh, a pozorujú, ako si ten picino sám vrazí žihadlo do tej svojej sprostej hlavy…

 • Zásadná vec – na Zozname MV SR cirkví a spoločností v SR – nefiguruje žiadna moslimská „cirkev“, ani spoločnosť – teda – taká je zo zákona buď ilegálna, alebo by sa na ňu nemal vzťahovať
  § 423
  Hanobenie národa, rasy a presvedčenia

  (1) Kto verejne hanobí
  a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo
  b) jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,
  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.

  A naopak – mal by sa uplatniť voči doktríne, ktorá tieto práva skutočne potláča a smeruje až k vyhladeniu tzv. nevercov!

  § 421
  (1) Kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb alebo hnutie, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) verejne,
  b) ako člen extrémistickej skupiny
  c) závažnejším spôsobom konania, alebo
  d) za krízovej situácie.

  ISLÁM TU NIE JE!!!
  http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-/registrovane-cirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-f9.html

  Poznámka – a ak by tu boli registrovaní muslimovia – tak ktorí – suniti? Aby sa diskriminovanými cítili šíti, alebo vahábisti?! Aby sa to tu mohlo mlieť?!

 • https://www.cas.sk/clanok/512689/slovenka-ktora-pomocila-a-roztrhala-koran-za-toto-drsne-video-jej-hrozi-basa/?utm_source=azet.sk&utm_medium=box-magaziny-cas_short&utm_content=clanok2&utm_campaign=HP-new2#
  —————————————————

  Kompilát z komentov:
  – – –
  „ARMÁDY ZEJMÉNA ISLAMISTŮ SE DAJÍ PORAZIT jen POŽADAVKEM REFORMOVÁNÍ KORÁNU ZE STŘEDOVĚKÉHO STAVU ZA COŽ JE OVŠEM TREST SMRTI.

  Pro vaši informaci doporučuji začit studovat verše KORÁNU a jejich hrůzný význam.Jen tak se dá tato politická doktrina-návod na zabíjení křestanů a i ateistů začit chápat a porážet.

  Na př.násilí na ženách sůra 4-34

  https://www.koranoislamu.cz/tema/biti-zen/

  NEBO ZABÍJENÍ NEVĚŘICÍCH ZEZADU SŮRA 4-89

  https://www.koranoislamu.cz/sura/4/page/5/?vers-89

  za tyto činy nenesou pachatelé odpovědnost,ale ON ALLÁH nebot je nařidil…“
  – – –
  “ Pokiaľ viem, existuje zákon číslo 257 a v ňom paragraf 140a, ktorý hovorí o trestných činoch extrémizmu. Trestný čin extrémizmu sú trestný čin podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd.

  Kniha, ktorá propaguje zabíjanie tzv. neveriacich a potláčanie práv žien je extrémistický materiál, ktorý odporuje zákonom SR. Preto nemôže byť zatknutý niekto, kto ho spálil.“
  – – –
  TAKŽE – KTO MÔŽE Z TITULU SVOJEJ VIERY, ALE KTO NEMÔŽE Z TILULU ZÁKONA!
  – – –
  Znenie Trestného zákona po novele:

  Podpora a propagácia skupín smerujúcich
  k potlačeniu základných práv a slobôd

  § 421

  (1) Kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb alebo hnutie, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

  (2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) verejne,
  b) ako člen extrémistickej skupiny
  c) závažnejším spôsobom konania, alebo
  d) za krízovej situácie.

  § 422

  (1) Kto verejne, najmä používaním zástav, odznakov, rovnošiat alebo hesiel, prejavuje sympatie k skupine alebo hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto pri čine uvedenom v odseku 1 používa pozmenené zástavy, odznaky, rovnošaty alebo heslá, ktoré vyvolávajú zdanie pravých.

  § 422a
  Výroba extrémistických materiálov

  (1) Kto vyrába extrémistické materiály alebo sa podieľa na takejto výrobe, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až šesť rokov.
  (2) Odňatím slobody na štyri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) verejne, alebo
  c) ako člen extrémistickej skupiny.

  § 422b
  Rozširovanie extrémistických materiálov

  (1) Kto rozmnožuje, prepravuje, zadovažuje, sprístupňuje, uvádza do obehu, dováža, vyváža, ponúka, predáva, zasiela alebo rozširuje extrémistické materiály, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
  (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) závažnejším spôsobom konania,
  b) verejne, alebo
  c) ako člen extrémistickej skupiny.

  § 422c
  Prechovávanie extrémistických materiálov

  Kto prechováva extrémistické materiály, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

  § 422d
  Popieranie a schvaľovanie holokaustu
  a zločinov politických režimov

  Kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust, zločiny režimu založeného na fašistickej ideológii, zločiny režimu založeného na komunistickej ideológii alebo zločiny iného podobného hnutia, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

  § 423
  Hanobenie národa, rasy a presvedčenia

  (1) Kto verejne hanobí
  a) niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo
  b) jednotlivca alebo skupinu osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu, pre ich náboženské vyznanie alebo preto, že sú bez vyznania,
  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na dva až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
  a) najmenej s dvoma osobami,
  b) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
  c) ako verejný činiteľ,
  d) za krízovej situácie, alebo
  e) z osobitného motívu.

  § 424
  Podnecovanie k národnostnej,
  rasovej a etnickej nenávisti

  (1) Kto sa vyhráža jednotlivcovi alebo skupine osôb pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre vyhrážanie sa z predchádzajúcich dôvodov, spáchaním zločinu, obmedzovaním ich práv a slobôd alebo kto také obmedzenie vykonal alebo kto podnecuje k obmedzovaniu práv a slobôd niektorého národa, národnosti, rasy alebo etnickej skupiny, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.

  (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sa spolčí alebo zhromaždí na spáchanie činu uvedeného v odseku 1.

  (3) Odňatím slobody na dva roky až šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
  a) v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
  b) verejne,
  c) z osobitného motívu,
  d) ako verejný činiteľ,
  e) ako člen extrémistickej skupiny, alebo
  f) za krízovej situácie.

  § 424a
  Podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre ich
  príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti,
  etnickej skupine
  alebo pôvodu rodu

  (1) Kto verejne
  a) podnecuje k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie, ak je zámienkou pre podnecovanie z predchádzajúcich dôvodov, alebo
  b) hanobí takú skupinu alebo jednotlivca alebo sa im vyhráža tým, že verejne ospravedlňuje čin považovaný článkami 6, 7 a 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu za genocídium, zločin proti ľudskosti alebo vojnový zločin alebo čin považovaný článkom 6 Štatútu Medzinárodného vojenského súdneho dvora pripojeného k Dohode z 8. augusta 1945 o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej Osi za zločin proti mieru, vojnový zločin alebo zločin proti ľudskosti, ak taký čin je spáchaný na takejto skupine osôb alebo jednotlivcovi, alebo ak bol páchateľ alebo účastník tohto činu odsúdený právoplatným rozsudkom medzinárodného súdu, ak nebol v predpísanom konaní zrušený, verejne popiera alebo vážne zľahčuje taký čin, ak je spáchaný na takej osobe alebo jednotlivcovi,
  potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až tri roky.

  (2) Odňatím slobody na dva roky až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 z osobitného motívu.

  § 425
  Neľudskosť

  (1) Kto spácha voči civilným osobám čin považovaný článkom 7 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu za zločin proti ľudskosti, potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie.

  (2) Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

  a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo
  b) za odplatu.

  ZDROJ:
  http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/trestny-zakon/
  ____________________________________________________

  Tu je „nepochcaná“ americká!!! – „kultivovaná“ verzia podobného protestu
  https://www.youtube.com/watch?v=htshvId51UE

  Podobné prípady zo sveta
  Burning Half a Million Korans

 • „MALÁ TECHNICKÁ ZÁVADA“ na „bezpečne prístupnej““ atómovej elektrárni vo Francuzsku,
  o ktorej vieme hovno podobne ako o tej malej v Černobyle – však súdruhovia z mainstreamu!
  exclusive big Explosion at Flamanville nuclear power plant in France

 • „Zmija, ktorá požiera svoj vlastný chvost“
  Pre zaujímavosť – caroubíjca Imre Nagy /maďarský trockistický pokus o prevrat v roku 1956/, ktorého zlikvidoval Andropov /Bélu Kohna zlikvidoval Stalin/
  002 Video Grigoriy Klimov Imre Nagy a Communist Executioner

 • „To, co se nám odehrává před očima, to je krizový management NWO, který vykolejil před cílovou stanicí a nedobrovolní pasažéři z vlaku začali prchat zpět. Někteří z nich budou chyceni, jiní zastřeleni a jiným se podaří z vlaku NWO opravdu utéct. Tento příměr si záhy vysvětlíme.“
  http://aeronet.cz/news/jak-bude-vypadat-rozpad-eu-a-kdo-tim-ziska-nejvice-diplomate-se-jiz-pripravuji-na-rok-plny-historickych-zmen-presne-100-let-od-vrsr-bruselu-zvoni-hrana-moc-se-presouva-do-berlina/

 • Tak – a pomaly dostávame odpoveď, čo má znamenať tá podivná modrá zástava s polovicou žltých hviezdičiek – West Europe Union
  “ Projev Sigmara Gabriela však odhalil, že Německo nepotřebuje více Evropy v současné podobě, ale potřebuje nějakou další Evropu v její „hardcore“ verzi. Je dobře, že Česko, Slovensko, Polsko a další země se projektu Das neue Europa účastnit nebudou.“
  http://aeronet.cz/news/nemecky-vicekancler-vyzval-ke-vzniku-2-rychlostni-evropy-coz-by-ale-znamenalo-konec-lisabonu-a-s-tim-i-konec-eu-v-dnesni-podobe-nemecky-projekt-das-neue-europa-nabira-realne-obrysy-brusel-konci/

 • Nepriehliadnuteľná likvidácia vedcov z oblasti jadrovej fyziky – Pjakin v jednom z komentov položil otázku – kto bude o 15-20 rokov obsluhovať jadrové elektrárne, lebo vedecká základňa sa rúca. Globálny prediktor má záujem na jadrovej bezpečnosti planéty – takže Rusko vedeckú pomoc dostane /mladí Rusi to budú študovať v zahraničí/, ale obávam sa – že ide o účelové vytváranie závislosti na zahraničných expertoch – teda – implantovanie rezidentov a zahraničnej kontroly do vedeckej základne Ruska. Teda – stará známa pesnička – ako držať Rusko pod kontrolou.
  http://www.irucz.ru/cz/zpravy/1-/114000000000-ruska-federace/114006000000-severozapadni-fo/0-/107-korupce-krimi-sp/31660-kdo-vrazdi-ruske/

 • Na Slovensko prichádza trumpovská jar – a ľudia sa pomaly – opatrnícky – februárovo „vyvrbujú“ –
  Vyhlásenie NEF Hospodársky klub o migrácii – pozrite signatárov!
  http://www.teraz.sk/slovensko/vyhlasenie-nef-hospodarsky-klub-o-migr/239048-clanok.html
  A policajný prezident bol pozvaný na lietajúci koberec k inému prezidentovi – co co cóó!
  http://www.teraz.sk/slovensko/prezident-akiska-prijal-t-gaspara-nef/239721-clanok.html

 • How Do Japanese Feel About Muslim Immigrants? | ASIAN BOSS

 • Spáva o veľkom upratovaní medzi mocenskými štruktúrami.
  Poznámka – odporúčam dobre si všimnúť poznámku o dianí v Japonsku, pretože ide o reálne kalergiovské prepojenie samurajského a židovsko-habsburského stavu, ktorý je o. i. aktivizovaný aj samurajským spasiteľstvom v ČR. „Migranti“ – importovaní, už provokujú japonskú verejnosť tiež, takže to vyzerá celé na postupné oživenie starej Osy.
  http://tadesco.cz/kuratka-chazarske-mafie-se-v-roce-kohouta-schazi-domu-aby-se-nechala-pekne-usmazit/
  Dr. Rauni Kilde – O utajovaném pozadí světa, nadvládě mocných a nebezpečích kolem nás. (cz)
  Poznámka – treba si zapnúť titulky. Táto aktivistka bola údajne zavraždená.

 • No, propagandy je tam plná riť. Maďari vyše 500 rokov nijakú Európu nebránia, Maďari ju len zrádzajú. Stačí sa pozrieť na dobytie Fiľakova pod „kuratelou“ Tököli-ho. Ak niekto bránil Európu pred Osmanmi, tak to boli Srbi. Nakladačku dostali Osmani (Turci) pod Viedňou roku 1683, a to vďaka Poliakom. Maďari skúšajú okupovať, čo sa dá a hrať prvé husle. Stačí si pozrieť ich expanzie na Slovensko vrátane druhej svetovej vojny. Koniec koncov aj roku 1968. Treba si veľmi dobre pozrieť históriu a Orbymu neveriť ani máčny máčik…

  • Ňoňo – keďže farby zástav štátov posledného obdobia sú dohodnuté „hore“ a majú svoj symbolický význam – odporúčam vnímať polohu zeleného islámskeho pásu! Vertikálna zelená u Francúzov – krajina hrá aktívnu rolu v islamizácii, horizontálna u Maďarov – krajina hrá pasívnu rolu v islamizácii – ale ju hrá! Rakúsko – pasívny biely pás medzi dvomi krvavými riekami, Poľsko – biela v dotyku s krvou z juhu… Svoje „krvavničky“ si pasívne užijeme aj my aj Česi.

   • Maroš, ospravedlňujem sa za „nevedomosť“, ale Francúzsko nemá nijakú vertikálnu zelenú farbu v zástave. Vertikálnu zelenú v zástave má Taliansko. Naviac Česi nám „ukradli“ – ponechali si slobodomurársku vlajku. My ju máme biela modrá červená, tak ako Rusi. Každý bežný človek si nesie svoj kríž. My Slováci si nesieme kríže dva.

    • 🙂 farba, farba…. Maroš mal na mysli asi Taliansko ? Prejdite si symbol dvojkríža. Práve včera som mal vravu s jedným veľmi šikovným človekom o tom, že Slovensko má ako jedna z prvých krajín možnosť príjsť na to, ako to tu v skutku funguje?! okolo dvojkríža : http://yaspis.sk/?q=11-08-rozbor-dvojkriza a dnes ešte stále „záhadného“ ABD-RU-SHINA ….

    • Ňoňo – máš pravdu, v hlave som mal tú systémovú vstupnú bránu cez ostrov – bla bla, kde spustili slniečkársku kampaň s tými naaranžovanými utopencami – Lampedúzia?, ale pomýlilo ma Calais ako momentálne medializované centrum problémov vo Francúzsku – hoci trasa je plánovaná cez talošov – a aj kvôli tomu bola zdecimovaná aj Juhoška. Podľa mňa – zatiaľ čo sa budú Székelyovci masírovať – migranti budú cez Škandináviu mašírovať – len samotné Nórsko už rozkladá Česko peniazmi a islámom na úrovni ideologickej – a dosť možné, že tzv. odoberanie našich detí v Nórsku je diplomatická páka
     tu. Avizovaného Štefánika dala dole tiež červeno-zelená maďarsko-talianska koalícia – ostraha letiska bola vtedy pod talianskym velením, a vtedajší vrchný veliteľ Piccione v období Vpádu Bélu Kohna chlastával koňak s maďarskými oficiermi. Zdanlivo odbočím – ale málo kto registruje fakt, že po druhej svetovej – značná časť nacistov sa upratala – na Blízky Východ, takže rozklad v tejto oblasti má rovnaké pozadie, ako korene zakladateľov EU a súčasné procesy toho pohybu nie sú náhodné.

     • Doplním – myslené vrátane rozkladu Líbie – pôvodne talianskej kolónie. Pod sviečkou je tma – a keďže „všetci“ viditeľne zdrhali do Argentíny – tí s náhradným plánom novej ríše – na Blízky-Stredný Východ. Ľudský faktor je dôležitý stále – celé je to o rezidentoch a ich rodinách, ktorí desaťročia potichu čakajú na signál.

 • Z pohľadu maďarského kamionistu

 • A Vy Slovesnkí zákonodarci, zapredanci EÚ a USA, vlastizradcovia, hanbite sa a vynieste zodpovednosť za svoju protiteroristickú, antidiskriminačnú a protirasistickú rétoriku na úkor slovenského ľudu.

 • Teraz už len poslať tanky do Budapešti. Tak hroznú kontrarevoluciu nemôžu súdruhovia v Bruseli dopustiť!

Pridaj komentár