Znenie dohody z Minsku

Protokol o výsledkoch konzultácií Trojstrannej kontaktnej skupiny o spoločných krokoch pre implementáciu Mierového plánu Prezidenta Ukrajiny P. Porošenka  a iniciatív Prezidenta Ruska V. Putina

 

Po výsledku úvah a diskusie o  predložených návrhoch, vnesených účastníkmi   konzultácií v Minsku 1. septembra  2014 r. Trojstranná kontaktná skupina v zostave predstaviteľov Ukrajiny, Ruskej Federácie a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe dosiahla porozumenie o potrebe týchto krokov:

 

 1. Zabezpečiť bezprostredné obojstranné zastavenie paľby
 2. Zabezpečiť monitoring a verifikáciu režimu zastavenia paľby zo strany OBSE
 3. Previesť decentralizáciu výkonu moci, t. j. cestou prijatia Zákona Ukrajiny „O dočasnom poriadku miestnej samosprávy v oddelených rajónoch Doneckej a Luganskej oblasti“ (Zákon       o osobitnom štatúte)
 4. Zabezpečiť stály monitoring na ukrajinsko – ruskej štátnej hranici a jeho verifikáciu zo strany OBSE s vytvorením zóny bezpečnosti v pohraničných oblastiach Ukrajiny a RF
 5. Ihneď oslobodiť všetkých rukojemníkov a nezákonne zadržiavané osoby
 6. Prijať zákon o nedopustení prenasledovania a trestania osôb v súvislosti s udalosťami, ktoré sa udiali v oddelených dištriktoch Doneckej a Luganskej oblasti Ukrajiny
 7. Pokračovať v inkluzívnom celoštátnom dialógu
 8. Prijať opatrenia na zlepšenie humanitárnej situácii na Donbasse
 9. Zabezpečiť skoré vykonanie miestnych volieb v súlade so zákonom Ukrajiny „O dočasnom poriadku miestnej samosprávy v oddelených rajónoch Doneckej a Luganskej oblasti“ (Zákon o osobitnom štatúte)
 10. Vyvedenie nezákonných ozbrojených skupín a ich vojenskej techniky, a tiež bojovníkov a žoldnierov z územia Ukrajiny.
 11. Prijať program ekonomickej obrody Donbassu a obnovenie životaschopnosti regiónu
 12. Zaistiť garancie osobnej bezpečnosti pre účastníkov konzultácií.

 

Účastníci Trojstrannej kontaktnej skupiny:

Vyslanec Heidi Taliavini

2 Prezident Ukrajiny L. D. Kučma

Vyslanec RF na Ukrajine:  M. J. Zurabov

A. V. Zacharčenko

I. B. Plotnickyj

fotokópia originálneho dokumentu

 

Pridaj komentár