Falšujte dejiny! Získate oprávnenie zabíjať…

Pri štúdiu zdrojov natrafíte občas na skoro neuveriteľné materiály, ktorých výbušnosť, brizancia vyráža dych, keď si domyslíte do konca všetky súvislosti. Nasledujúci článok je o tom, kam vedie prepisovanie histórie. A nie je to príjemné čítanie.

Pôvodne som mal v úmysle preložiť článok, ako sa podarilo západnej propagande vygumovať u občanov Francúzska podiel Sovietskeho zväzu na porážke nacistického Nemecka

Prieskum vo Francúzsku: Podľa Vášho názoru, ktorá krajina najviac prispela k porážke Nemecka v roku 1945?

Prieskum vo Francúzsku: Podľa Vášho názoru, ktorá krajina najviac prispela k porážke Nemecka v roku 1945?

Ako vidíte, čísla sú šokujúce. Podľa prieskumu z roku 2015, bez Američanov, ako súdi 54% ľudí, by vojna nedopadla pre spojencov dobre. Áno je neoddiskutovateľný fakt obrovskej materiálnej pomoci Ameriky Sovietskemu zväzu, ktorá ho podržala v najkritickejších fázach vojny, keď sami Rusi pochybovali. Tieto čísla, americká pomoc a hlavne jej použitie v správnom čase, naveky budú hrať čestné miesto  v myšlienkach sovietskeho a dnes hlavne ruského ľudu.

Netreba však zabúdať, že len pri bitke o Stalingrad zomrelo viac vojakov Červenej armády ako všetkých spojencov na všetkých bojiskách počas celej druhej svetovej vojny! Netreba zabúdať, že k 10,6 milióna padlých vojakov, treba prirátať aj 16 miliónov civilistov, občanov ZSSR ako nevinné obete vojny. Dokonca aj príslušníkov Wehrmachtu padlo pri Stalingrade viac ako všetkých spojencov počas celej druhej svetovej vojny.

Porovnanie mŕtvych na východnom a západnom fronte

Porovnanie mŕtvych na východnom a západnom fronte

Majme úctu k materiálnej pomoci, ale nezabúdajme, že bez nezlomnej vôle národov ZSSR, dnes by sme hovorili zrejme inou rečou – ak by sme samozrejme ešte existovali. Odkaz tých 26 miliónov je jasný, výraznejší, než všetko ostatné.

Aký je dôvod?

Prepísať dejiny, z obetí a hrdinov urobiť málovýznamné pozadie „skutočných hrdinstiev“ niekde v Holandsku alebo Dánsku, znamená uprieť ZSSR a dnes Rusku ako následníka Sovietskeho zväzu, subjektivitu vo vzťahu k dejinám. Z Ruska sa stáva objekt dejín a medzinárodnej politiky, s ktorým je možné ľubovoľne manipulovať, ktoré nemá právo na žiadne nároky vyhradené len dejinným subjektom, skutočným víťazom vojny. Dovedené do absurdnosti sa z Ruska stáva vyvrheľ, pária a jeho obyvatelia podľuďmi, ktorých likvidácia nie je etickým a morálnym prehreškom.

Zdá sa vám to nepredstaviteľné? Lenže to je presne postoj Západu po roku 1989 voči Rusku – pohŕdavý, arogantný a nevšímavý k obavám a strategickej bezpečnosti Ruska.  Táto propaganda sa dala rozumovo chápať počas studenej vojny, keď zmyslom mediálnej mašinérie nebolo len vytvárať podporu obyvateľstva pre vojnu, ale aj urobiť z tej druhej strany „vec“, niečo, čo nie je hriech zabiť

Po roku 1989 sa však rétorika a ani činy vo vzťahu k Rusku nezmenili a minimálne od prejavu V.Putina na Mníchovskom fóre v roku 2007 západné mocnosti vedia, že Rusko neustúpi. Napriek tomu k zmene politiky na východe nedošlo, len sa stornoval projekt radarov v Česku. Projekt východného partnerstva EU bez akejkoľvek snahy prihliadať na ruské záujmy, je nielen vykoľajenie reálpolitiky, ale naviac aj potvrdenie plánov a ideologickej hmly, ktorú majú Bruselčania pred očami.

Prepisovanie histórie v dnešnej dobe, ignorovanie Ruska ako subjektu medzinárodnej diplomacie a práva, spôsobilo tragédiu na Ukrajine. Falšovanie dejín je ďaleko nebezpečnejšie, ako si vieme predstaviť. Vytvára sa tým len podhubie pre aktivity, vedúce k mnohonásobne väčším konfliktom.

 

Zdroj:

http://www.les-crises.fr/the-successful-70-year-campaign-to-convince-people-the-usa-and-not-the-ussr-beat-hitler/

2 komentáre

Pridaj komentár